ZSP w Pszowie
www.zspszow.slask.pl

Archiwum wiadomości - rok szkolny 2001/2002

czerwiec 2002

 • W Rejonowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach w ramach VI Forum Myśli Technicznej Młodzieży Szkół Średnich w dniach 20-24 maja (również na zakończenie roku szkolnego w szkole) można było oglądać wystawę prac końcowych przygotowaną przez krawcowe - uczennice Liceum Zawodowego, przygotowane pod kierunkiem Blandyny Porąbki i Jadwigi Pierchały. Uczennice brały udział również w Rewii Mody w ramach Forum. Fryzury swoim koleżankom wykonały uczennice klas fryzjerskich. W przygotowaniach pomagały panie: Elżbieta Tomas, Halina Kocjan i Marzena Buchalik, a także Gimnazjum nr 2 z Wodzisławia. Zobacz fotoreportaż.
 • Zespół Szkół Zawodowych w Pszowie został wybrany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach do realizacji programu "Pracownia internetowa w szkołach ponadgimnazjalnych 2002".
 • Z początkiem czerwca pożegnano kolejnych absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych w Pszowie. 5 czerwca opuściło mury szkoły 79 uczniów szkół średnich, a 7 czerwca 246 uczniów szkoły zasadniczej.
 • Dawid Drej i Dawid Pączko zajęli III miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym "80-ta rocznica przyłączenia Górnego Śląska do Macierzy 1922-2002", zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wodzisławiu.

  maj 2002

 • Strony Klubu Europejskiego zajęły III miejsce na Śląsku w konkursie Prezydenta RP "Euroszkoła w Internecie". I miejsce przypadło I Liceum Ogólnokształcącemu z Tychów a drugie II Liceum Ogólnokształcącemu z Częstochowy. W całej Polsce w tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 378 szkół (w roku ubiegłym 203).
 • Praca dyplomowa uczniów Technikum Samochodowego: Artura Kapcewicza, Marcina Kity i Marcina Skorupy zdobyła wyróżnienie w czasie VI Forum Myśli Technicznej Młodzieży Szkół Średnich w Katowicach. Praca dyplomowa została wykonana pod kierunkiem mgr inż. Tomasza Reclika.
 • 20 maja Grupa Teatralna wzięła udział w uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu "Mieć Taki Dom", która odbyła się w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie. W czasie uroczystości młodzież przedstawiła własną inscenizację "Zbuduję dom z cegieł miłości" (szczegóły we wcześniejszych wiadomościach). Zobacz fotoreportaż.
 • Uczeń klasy IIIg Rafał Staszek został laureatem I nagrody w Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Blacharz Pojazdów Samochodowych organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Komisję Branżową Rzemiosł Motoryzacyjnych. Wiedzę teoretyczną zdobywał w szkole pod kierunkiem pana Henryka Jacka a praktyczną w Zakładzie Blacharsko-Lakierniczym pana Mariana Michałka w Wodzisławiu Śląskim - Zawadzie.
 • W filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na os. XXX-lecia w Wodzisławiu Śląskim oglądać można wystawę prac uczniów ZSZ w Pszowie "Europa naszych marzeń". Wystawę przygotował wraz z młodzieżą pan Tomasz Reclik.

  kwiecień 2002

 • Szkolna witryna bierze udział w Otwartych Drzwiach Europejskiego Festiwalu Nauczania eSchola 2002, poświęconego w całości szkołom z krajów europejskich. Drzwi Otwarte eSchola 2002 potrwają do 9 maja.
 • 23 kwietnia dwóch uczniów wyłonionych w szkolnych eliminacjach Piotr Wójcik (VTa) i Krzysztof Wita (IIILT) wzięło udział w finale II Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii, który odbył się w Rybniku. Uczniów przygotowywały panie: Joanna Krauz-Zalewska i Zofia Szafarczyk.
 • Drużyna w składzie: Artur Bąk, Dawid Drej, Dawid Pączko zajęła II miejsce w konkursie historycznym z okazji 80 rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski, który odbył się w Gimnazjum w Pszowie 23 kwietnia. Uczniów przygotował pan Tomasz Kurant.
 • W dniach 19-23 kwietnia odbyły się w szkole egzaminy z nauki zawodu oraz obrony prac dyplomowych, do których przystąpiło (z sukcesem) łącznie 79 absolwentów Liceum Zawodowego i Technikum Samochodowego. Jednocześnie 26 uczennic LZ zdało w szkole (jako jednej z kilku na Śląsku) egzamin czeladniczy.
 • 18 kwietnia Patryk Jaroszuk-Jaroszewski zajął III miejsce IV Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Poezja i proza w języku Shakespeare'a", kwalifikując się jednocześnie do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w maju w Zabrzu. W konkursie brała udział, także Adrianna Weindich, a uczniów przygotowała pani Joanna Krauz-Zalewska.
 • Grupa Teatralna działająca w Zespole Szkół Zawodowych w Pszowie zajęła najwyższe, II miejsce (pierwszego nie przyznano) w finale centralnym I Ogólnopolskiego Konkursu o Rodzinie "Mieć Taki Dom" w kategorii: "scenariusz, mowa lub wiersz, plakat". Konkurs organizowany był pod patronatem: Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli "Warsztaty w Drodze", Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców. Młodzież przedstawiła inscenizację przygotowaną przez panie: Mirelę Chodyko i Blandynę Porąbkę według scenariusza "Zbuduję dom z cegieł miłości". Finał odbył się 16 kwietnia w Pałacu Młodzieży w Katowicach.
 • Dwóch uczniów: Rafał Staszek z klasy IIIg i Rafał Kubala z klasy IIIf zakwalifikowało się do drugiego etapu finału wojewódzkiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Blacharz, Lakiernik, Mechanik i Elektromechanik Pojazdów Samochodowych organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Komisję Branżową Rzemiosł Motoryzacyjnych. Uczniów przygotowywali nauczyciele przedmiotów zawodowych: Henryk Jacek i Henryk Wajsman.
 • Do końca kwietnia w filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu na os.XXX-lecia można oglądać wystawę zatytułowaną "Obiektywem młodego fotografa - Wodzisław i okolice". Ekspozycja zawiera trzydzieści fotografii, których autorami są członkowie szkolnego koła fotograficznego prowadzonego pod opieką pani Małgorzaty Chodury.
 • 10 kwietnia przeprowadzono pierwszą hospitację diagnozującą. "Badaniu" z języka angielskiego prowadzonego przez mgr Joannę Krauz-Zalewską "ulegli" uczniowie klasy IV Ta.
 • 5 kwietnia odbył się w szkole finał powiatowego konkursu "Dziedzictwo historyczne Ziemi Wodzisławskiej". Przedstawiono przygotowane strony WWW, prezentacje multimedialne oraz prace graficzne. Więcej...
 • 4 kwietnia odbyła się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa. "Upuszczaniu" cennego płynu ustrojowego poddało się 64 nauczycieli i uczniów. Tym razem "Wampirek", czyli szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi "wytoczył 27 litrów". Przeczytaj komentarz...
 • Grupa teatralna działająca w szkole została zaproszona na uroczystość zakończenia wojewódzkiego etapu I Ogólnopolskiego Konkursu o Rodzinie "Mieć taki dom", która odbędzie się 16 kwietnia w Pałacu Młodzieży w Katowicach. W czasie uroczystości grupa zaprezentuje inscenizację na podstawie scenariusza przygotowanego na konkurs.

  marzec 2002

 • Grupa uczniów klasy III LT i II LT Zespołu Szkół Zawodowych w Pszowie wzięła udział w wewnątrzszkolnej prezentacji scen rodzajowych i tekstów literackich w językach obcych w ramach przygotowań do przeglądu teatralnego "Babel". Szczegóły...
 • Powołano do życia Klub Honorowych Dawców Krwi "Wampirek". Na początek w jego szeregi wstąpiło 20 ochotników.
 • 21 marca odbył się Dzień Promocji Zdrowia. Można było wysłuchać fachowych prelekcji o zasadach bezpieczeństwa i higieny, szkodliwości stosowania używek oraz zabaczyć filmy video o tej tematyce.
 • Szkoła uzyskała stałe łącze z internetem (SDI).
 • Grupa uczniów z klasy II LT wzięła udział w V Przeglądzie Inscenizacji Teatralnych w Języku Niemieckim, które odbyły się w Wodzisławiu Śląskim. W przeglądzie wzięły udział zespoły teatralne z całego regionu. Grupę przygotowały: Beata Branny oraz Blandyna Porąbka. Fotoreportaż.
 • 5 marca odbył się Dzień Otwartych Drzwi w naszej szkole. Od godziny 9.00 do 16.00 gimnazjaliści mogli zobaczyć wystawy: prac dyplomowych, koła fotograficznego, pracownię fryzjerską, komputerową, krawiecką, zajęć terapeutycznych. Mogli, także zapoznać się ze wszelkimi szczegółami dotyczącymi oferty eduakcyjnej. Dzień Otwartych Drzwi organizowany jest w ZSZ w Pszowie od 1998 roku.

  luty 2002

 • Rozstrzygnięto konkurs na ekslibris dla zbiorów bibliotecznych ZSZ w Pszowie. Szczegóły na stronie biblioteki.
 • W Bibliotece Miejskiej (filia na osiedlu XXX -lecia) w Wodzisławiu Śląskim można zobaczyć do końca marca wystawę filumenistyczną (filumenistyka jest to kolekcjonowanie etykietek z pudełek od zapałek) p.t. "Świat zapałek i ich opakowań". Wystawa prezentuje ponad 900 egzemplarzy z całego świata, a jej autorem jest nasz Kierownik Zajęć Praktycznych Maciej Grzebieniowski.
 • W gimnazjach regionu odbywają się spotkania naborowe prowadzone przez nauczycieli i uczniów ZSZ w Pszowie w ramach promocji szkoły.
 • Od 4 do 15 lutego - ferie zimowe.

  styczeń 2002

 • Siedmiu uczniów: Dariusz Górecki, Piotr Hawel, Rafał Krupa, Marcin Korniluk, Krzysztof Wita, Adam Wojak i Leszek Sacharczuk zakwalifikowało się do II etapu internetowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym zorganizowanego przez Związek Powiatów Polskich.
 • Siatkarska drużyna chłopców (skład) zajęła III miejsce w I Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego o Puchar Burmistrza Miasta Radlin. Opiekę nad drużyną sprawuje Zbysław Błędowski.
 • Zapraszamy do zabaczenia nowego szkolnego albumu zdjęć, na który składa się kilkaset fotografii w różnych zestawach.
 • W dniach od 22 stycznia do 11 lutego w Bibliotece Publicznej, mieszczącej się w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie zobaczyć można wystawę prac Koła Fotograficznego działającego w naszej szkole p.t. "Pszów okiem młodego fotografa".
 • W prowadzonej w grudniu i w styczniu akcji zbiórki pieniędzy "Złotówka dla Dzieci z Afganistanu" zabrano i przekazano ponad 115 złotych. Główna wolontariuszką była Elżbieta Golik z klasy III LT.
 • 18 stycznia uczniowie klas maturalnych bawili się na tradycyjnej studniówce.
 • Ukazał się nowy numer "Biuletynu Informacyjnego". W numerze m.in. wywiad z dyrektorem szkoły mgr Grażyną Szwedą oraz tekst gawędy "Sto lat temu" Anny Cuber.
 • Na V Przeglądzie Przedstawień Jasełkowych "Radlińskie Betlejki" szkolna Grupa Teatralna zajęła wśród kilkudziesięciu zespołów z całego Śląska II miejsce.
 • 16 i 17 stycznia odbyły się wywiadówki semestralne.
 • W gablocie przy wejściu do szkoły pojawiła się nowa edycja konkursu "Czy poznajesz mnie ?", ze zdjęciami kolejnych dziesięciu nauczycieli. Konkurs trwa do 28 lutego.
 • 11 stycznia odbył się mecz siatkówki pomiędzy drużyną nauczycieli a najlepszą w szkole drużyną uczniów (klasa IV Ta). Mecz zakończył się wynikiem 2:3. Zapowiedziano rewanż.
 • Gimnazjalisto ! Można już zapoznać się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2002/2003. Koniecznie zobacz !
 • Na serwerze pojawiły się nowe strony poświęcone bibliotece szkolnej. Zapraszamy.
 • Od ponad trzech lat istnieje w szkole, odnosząc sukcesy Grupa Teatralna. Przeczytaj artykuł o jej działalności.

  grudzień 2001

 • 20 grudnia odbyło się, z udziałem zaproszonych gości, przygotowane przez szkolną Grupę Teatralną przedstawienie jasełkowe. W spektaklu wystąpili uczniowie klas: IVLZ, IIILZ, IILZ, IILT i IVTa pod kierunkiem pań: Mireli Chodyko i Blandyny Porąbki. Po przedstawieniu grupa uczennic z klasy IILZ, przygotowana przez ks. Adama Pukocza zaprezentowała zestaw współczesnych kolęd. Zobacz fotoreportaż z przedstawienia.
 • Powołano do życia Zespół Promocyjny Szkoły, którego głównymi celami są wszelkie działania w sferze marketingowej oraz wychowawczej służące promocji ZSZ w Pszowie w zmieniającej się sytuacji społecznej i ekonomicznej polskiej oświaty.
 • 12 grudnia otwarto lodowisko w Pszowie. Obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Planowane są zajęcia na łyżwach w ramach w-f.
 • 8 grudnia na zorganizowanym przez Rybnickie Centrum Kultury w Rybniku "Konkursie Gawędziarzy" Anna Cuber z III LZ otrzymała wyróżnienie za gawędę "Sto lat temu" wg własnego autorstwa. Uczennicę do konkursu przygotowały: Mirela Chodyko i Blandyna Porąbka. Koniecznie przeczytaj...
 • 6 grudnia szkołę odwiedził św.Mikołaj w towarzystwie m.in. dwóch diabłów, które zdecydowanie więcej miały do porozmawiania z uczniami...
 • W ramach prac dyplomowych Technikum Samochodowego wykonano w szkole instalację alarmową. Pracę pod kierunkiem mgr Henryka Wajsmana wykonali: Bartłomiej Cieślik, Krzysztof Kmieciak, Arkadiusz Kusidło i Marian Kwiatkowski.
 • Pod adresem schooltimes.prv.pl można zobaczyć Gazetkę Szkolną online Zespołu Szkół Zawodowych w Pszowie. W planach, oprócz aktualności z życia szkoły, także felietony, wywiady, itp.
 • Na stronach zespołu Digger można zapoznać się z członkami grupy, planami koncertowymi, repertuarem. W zespole m.in. czadu dają: absolwent naszego Technikum Samochodowego Dawid Ratajski oraz obecny uczeń Michał Matuszak.
 • Rozwiązano konkurs "Czy poznajesz mnie ?", polegający na odgadnięciu na podstawie zdjęć z dzieciństwa, nazwisk dziesięciu nauczycieli. Zwycięzcy: Jarosław Katarzyniec z I TB oraz Aleksander Nowak z III TA otrzymali nagrody - albumy na zdjęcia.

  listopad 2001

 • 29 listopada w ZSZ w Pszowie odbyła się Akcja Honorowego Krwiodawstwa zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstawa i Krwiolecznictwa z Raciborza. W akcji wzięły udział 62 osoby, w większości uczniowie, ale także burmistrz Pszowa Bogusław Szymczyk oraz dyrektor szkoły Grażyna Szweda. W sumie "zebrano" 28 litrów krwi. Nad przebiegiem akcji czuwała pielęgniarka szkolna Barbara Gradzińska. Fotoreportaż...
 • 29 listopada uczniowie ZSZ w Pszowie bawili się w szkole na tradycyjnej zabawie andrzejkowej.
 • 26 listopada rusza kolejny, trzeci już internetowy konkurs komputerowy organizowany przez ZSZ w Pszowie dla młodzieży regionu. Strona główna konkursu...
 • W dniach od 26.11 do 18.01 prowadzona będzie na terenie szkoły akcja zbiórki pieniędzy "Złotówka dla Dzieci z Afganistanu". Inicjatorem i organizatorem akcji jest Klub Europejski przy ZSZ w Pszowie.
 • Na stronie Sponsorzy publikujemy listę darczyńców dla naszej szkoły. Szczególną rolę w tym roku szkolnym w pozyskiwaniu sponsorów odgrywa kierownik zajęć praktycznych Maciej Grzebieniowski.
 • 16 i 26 listopada odbyły się szkolenia dla nauczycieli na temat hospitacji diagnozującej. Udział wzięło 15 pedagogów.
 • 13 listopada w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach przedstawiono program poetycko-muzyczny "Powróćmy jak za dawnych lat" przygotowany przez młodzież Zespołu Szkół Zawodowych w Pszowie i Zespół Szkół Sportowych w Radlinie pod kierunkiem pań: Blandyny Porąbki i Urszuli Paniczek.
 • Biblioteka szkolna ogłosiła konkurs na ExLibris dla zbiorów bibliotecznych ZSZ w Pszowie. Prace wykonane w dowolnej technice graficznej można składać u pań: Grażyny Zulskiej i Wiesławy Zwierżdżyńskiej do 15 stycznia 2002 roku.
 • W jednej z gablot szkolnych ukazał się konkurs dla uczniów ZSZ w Pszowie "Czy poznajesz mnie ? Należy odgadnąć na podstawie dziesięciu zdjęć (z dzieciństwa) nazwiska nauczycieli. Konkurs trwa do końca listopada. Na zwycięzcę czeka nagroda.
 • Ruszyły oficjalnie językowe wersje stron internetowych szkoły: angielskaniemiecka.
 • Na początku miesiąca ukazał się pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego ZSZ w Pszowie. Biuletyn jest kwartalnikiem o charakterze informacyjno-publicystycznym, otwartym dla każdego ucznia i nauczyciela szkoły.

  październik 2001

 • Szkolna Grupa Teatralna (IV LZ i III LT) wzięła udział w podsumowaniu obchodów Roku Prymasowskiego, przedstawiając montaż poetycki zatytułowany "Bądź wierny", oparty na utworach m.in. Z.Herberta i J.Twardowskiego.
  Scenariusz i reżyseria przedstawienia: Mirela Chodyko.
  Dekoracje: III LZ pod kierunkiem Blandyny Porąbki.
  Zobacz, także: komentarz prasowy...
 • Juniorki i młodzieżowcy Zespołu Szkół Zawodowych w Pszowie (pod opieką Zbysława Błędowskiego) zajęli w swoich kategoriach IV miejsca w Powiatowych Mistrzostwach Tenisa Stołowego zorganizowanych przez Starostwo Wodzisławskie.
 • 23 października uczniowie ZSZ w Pszowie uczestniczyli w koncercie warszawskiej grupy "Tu i Teraz" promującej swój album "Dopóki masz wybór", poruszający tematykę antynarkotykową i antyalkoholową.
 • 15 października uczniowie klas: III LZ i II LT pod kierunkiem Mireli Chodyko i Balndyny Porąbki, oraz ucniowie IIIa pod kierunkiem Tomasza Reclika uczestniczyli w eliminacjach rejonowych VIII Przeglądu Piosenki Dziecięcej "Śląskie Śpiewanie 2001" zorganizowanego przez Związek Górnośląski.
 • 13 października odbyła się akademia z okazji Dnia Nauczyciela, przygotowana przez klasy II LT, III LT i IV LZ pod kierunkiem pań: Małgorzaty Chodury, Mireli Chodyko i Blandyny Porąbki.
 • 11 i 12 października kilka klas "samochodowych" odbyło tradycyjne, coroczne "pielgrzymki" na Międzynarodowe Targi Samochodowe do Katowic.
  W ramach Targów szkoła udostępniła jako eksponat jeden z modeli silnika, wykonany przez uczniów w ramach prac dyplomowych.
 • W dniach 8-12 października odbywała się w szkole, zorganizowana przez Samorząd Uczniowski zbiórka pieniędzy na rzecz Domów Dziecka "Góra Grosza".
 • W dniu 9 października 11-osobowa drużyna chłopców w piłce nożnej zajęła III miejsce w grupie w Powiatowych Mistrzostwach w Wodzisławiu.
 • W dniu 4 października drużyna chłopców zajęła III miejsce w 3-osobowej (tzw. podwórkowej) piłce koszykowej w zawodach w ramach Licealiady Sportowej Powiatu Wodzisławskiego. Obie drużyny przygotował nauczyciel w-f Zbysław Błędowski.
 • W wyborach do Samorządu Uczniowskiego wygrały: Anna Cuber z III LZ oraz Beata Wojaczek z II LZ.

  wrzesień 2001

 • 26 września odbył się Europejski Dzień Języków w ramach obchodów Europejskiego Roku Języków 2001. Oto relacja oraz fotoreportaż.
  W programie: prelekcje, występy taneczne oraz zabawy językowe. Imprezę przygotowały klasy IILT, IIILT, IILZ, IIITa, oraz nauczyciele języków obcych: Beata Branny, Joanna Krauz-Zalewska, Anna Kucza, Zofia Szafarczyk, Grażyna Zulska.
 • 18 i 19 września przeprowadzono w szkole próbną "nową" maturę.
 • W dniach 10-21 września odbywać się będzie w szkole kiermasz używanych podręczników.
 • 3 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2001/2002.
 • Od 1 września nowym dyrektorem szkoły jest mgr Grażyna Szweda.
  W latach 1996-2001 szkołą zarządzała mgr inż. Agnieszka Stokłosa.
 • W sierpniu zmarł były dyrektor szkoły w latach 1975-1980 Roman Lubszczyk.
 •   © 1998-2011
  ZSP w Pszowie