ZSP w Pszowie
www.zspszow.slask.pl


Nowy rok szkolny

W roku szkolnym 2007/2008 w naszej szkole otworzono siedem nowych oddziałów:

trzy klasy szkoły średniej

 • technikum fryzjerskie,
 • technikum mechaniczne o specjalizacji obróbka-skrawaniem,
 • liceum profilowane z profilami "zarządzanie informacją" i "socjalnym".

  oraz

  cztery klasy zasadnicznej szkoły zawodowej.

  W galerii zdjęć można zobaczyć zdjęcia "pierwszaków".


  Kalendarz roku szkolnego:

 • Rozpoczęcie zajęć: 3 września
 • Zimowa przerwa świąteczna: 24-31 grudnia
 • Ferie zimowe: 14-26 stycznia
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 20-25 marca
 • Zakończenie w klasach maturalnych: 25 kwietnia
 • Zakończenie w klasach III szkół zasadniczych: 13 czerwca
 • Zakończenie zajęć: 20 czerwca.

  B-Q

  wrzesień 2007

   

  wróć

 • Wszechstronny rozwój

  Szkoła bierze udział w realizowanym przez Powiat Wodzisławski programie "Wszechstronny rozwój" w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych".

  Więcej informacji: www.oswiata.wodzislaw.pl

  B-Q

  wrzesień 2007

   

  wróć

  Stawiamy na rozwój

  Z początkiem września w naszej szkole pełną parą ruszył program: Wszechstronny Rozwój, który na terenie powiatu wodzisławskiego realizowany jest od 1 lipca i będzie trwać do 15 grudnia 2007r. Program ten jest częścią Rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r.

  Młodzież aktywnie zaangażowała się w pracę nad wdrożeniem programu w naszej szkole.
  Uczniowie ZSP w Pszwie mogą rozwijać swoje umiejętności w kole plastycznym, prowadzonym przez panią Blandynę Porąbkę; teatralnym, kierowanym przez panie: Mirelę Chodyko i Patrycję Bukowiec oraz w kole dziennikarskim prowadzonym przez panie: Paulinę Rosa - Glaeser i Małgorzatę Chodurę. Ukoronowaniem czteromiesięcznej pracy uczniów i ich opiekunów będzie: wystawa prac plastycznych, zaprezentowanie spektaklu na przeglądzie zespołów teatralnych oraz prezentacja artykułów młodych dziennikarzy, zgromadzonych w okazjonalnym wydaniu gazety lokalnej.

  Zwolennicy gier zespołowych mogą zmierzyć się ze swoimi rówieśnikami z innych szkół w rozgrywkach przez cały okres trwania programu, zawodach sportowych w dziedzinie: siatkówka, koszykówka, unihokej i piłka nożna halowa. Do zawodów młodzież przygotowuje się pod czujnym okiem naszych nauczycieli wychowania fizycznego: pani Kingi Petei oraz panów Radosława Kijewskiego, Daniela Szuszkowskiego i Wojciecha Petei.

  W prowadzenie zajęć aktywizujących zaangażował się pedagog szkolny - pan Ryszard Kowol, zajęcia z informatyki prowadzą panie: Izabela Widera, Agnieszka Jeszka i Małgorzata Chodura. Przedsiębiorczości na zajęciach uczy pani Iwona Stacha. Celem zajęć aktywizujących jest przygotowanie młodych ludzi do życia zawodowego.

  Paulina Rosa-Glaeser

  październik 2007

   

  wróć

  Pszowska Wieża Babel

  Rok 2001 zapoczątkował wewnątrzszkolny konkurs, który już na dobre zagościł w naszym kalendarzu imprez. Europejski Dzień Języków, bo o nim mowa, ma na celu nie tylko rozwój naszych umiejętności, ale również dobra zabawę.

  Przez sześć lat nad organizacją tej wrześniowej imprezy czuwali uczniowie klas pierwszych, to oni gromadzili materiały związane z kulturą, geografią, historią wybranego kraju, położonego na kontynencie europejskim. Na ich barwnych stoiskach można było zobaczyć ciekawe foldery, mapy, zdjęcia, regionalne potrawy. W głośnikach rozbrzmiewały wielojęzyczne piosenki, a po korytarzach snuli się uczniowie ubrani w narodowe stroje naszych dalszych i bliższych sąsiadów.

  W tym roku, wyjątkowo, obchody z okazji Dnia Języków były przygotowane przez maturzystów 2008. Tegoroczna impreza odbywała się pod hasłem: "Języki obce w przyszłej pracy". Młodzież musiała stworzyć logo i nadać nazwę swojej wirtualnej firmie, wykazać się nienagannym językiem w rozmowie kwalifikacyjnej z pracodawcą, poradzić sobie z polskimi i angielskimi łamańcami językowymi oraz wykazać się kreatywnością i oryginalnością w swoim mini programie artystycznym.

  Serdecznie gratulujemy sukcesu klasie III LA - zdobywcy I miejsca!

  Paulina Rosa-Glaeser

  październik 2007

   

  wróć

  Nasza przyjazna Szkoła

  W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie od kwietnia 2003r. realizowany jest program" Agresji stop!", którego celem naczelnym jest zapobieganie i przeciwdziałanie szeroko rozumianej agresji. Pomysł wziął się z faktu, że przemoc jest zjawiskiem coraz częściej obserwowanym w szkołach. Młodzi ludzie nie znajdują zbyt wielu pozytywnych wzorców w muzyce i mediach, które przecież warunkują ich poglądy i podstawy. Do pracy z młodzieżą zaproszono pedagogów, psychologów i psychiatrów z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wodzisławiu oraz przedstawicieli prawa.

  W program ten zaangażowali się również nauczyciele naszej szkoły. W ramach tej akcji, także i w tym roku szkolnym, mieliśmy okazję uczestniczyć w warsztatach, wykładach oraz pogadankach prowadzonych przez specjalistów.

  Kulminacyjnym punktem programu był ogólnoszkolny happening, który odbył się 17 września 2007 roku w Studzience. Impreza ta oprócz celu nadrzędnego, który poświeca programowi: Agresji stop, miała pomóc w zintegrowaniu młodzieży klas pierwszych. Podczas happeningu wysłuchaliśmy wykładu ks.Krzysztofa Pysznego na temat miłości bliźniego, braliśmy udział w zabawach integracyjnych, sportowych, konkursach, przedstawialiśmy również scenki na temat różnych agresywnych zachowań. Mieliśmy okazję zobaczyć naszych szkolnych mediatorów w akcji. Zaprezentowali oni nam inny, zdecydowanie bardziej kulturalny, sposób rozwiązywania konfliktów.

  Program, w którym zaangażowaliśmy się, przyniósł nam same korzyści: lepiej poznaliśmy siebie, naszych kolegów i koleżanki, a także wychowawców.

  Dominika Owczarz, Aleksandra Pytlak

  październik 2007

   

  wróć

  Jak z amatora zrobić aktora?

  Młodzież pszowska z wielkim zapałem ruszyła z realizacją programu Wszechstronny Rozwój. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i mają na celu przede wszystkim wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian i uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata. Dotychczas zajęcia prowadzone przez panie Mirelę Chodyko i Patrycję Bukowiec były poświęcone różnym ćwiczeniom doskonalącym warsztat językowy, a także wszelkim formom wyrażania emocji, uczuć gestem, mimiką i ruchem. Uczniowie próbowali swoich możliwości tworząc własne proste scenki dramowe, wcielali się nie tylko w rolę aktora, ale także reżysera i scenarzysty.

  Obecnie trwają prace nad spektaklem, który przygotowują sami członkowie grupy. Warto dodać, że grupa ściśle współpracuje z pozostałymi sekcjami - plastyczną i dziennikarską. Dzięki paniom Małgorzacie Chodurze, Paulinie Rosie-Glaeser i Blandynie Porąbce przedstawienie będzie wzbogacone o oryginalną dekorację oraz inne techniki scenografii.

  Patrycja Bukowiec

  październik 2007

   

  wróć

  Powiatowy Opłatek

  18 grudnia odbył się w naszej szkole Powiatowy Opłatek. W części artystycznej grupa teatralna przygotowała przedstawienie jasełkowe. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. Starosta Powiatu Wodzisławskiego Pan Jerzy Rosół, Naczelnik Wydziału Oświaty Pani Edyta Glenc, ks. prałat Józef Fronczek, oraz liczni goście: dyrektorzy szkół, przedstawiciele kuratorium.

  Zapraszamy do zapoznania się z fotoreportażem z uroczystości:

 • FOTOREPORTAŻ...

  B-Q

  grudzień 2007

   

  wróć

 • Oferta edukacyjna 2008/2009

  W roku szkolnym 2008/2009 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oferuje naukę w następujących szkołach:

  Technikum:

 • technik mechanik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik usług fryzjerskich
 • technik technologii odzieży

  Liceum Profilowane:

 • profil socjalny
 • profil zarządzanie informacją

  Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 • w zawodzie fryzjer
 • w zawodzie lakiernik
 • w zawodzie blacharz
 • w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
 • klasa wielozawodowa

  Technikum Uzupełniające (po ZSZ):

 • technik usług fryzjerskich
 • technik mechanik (specjalizacja: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych)

  Zobacz również: Warunki rekrutacji...

  ZAPRASZAMY !

  B-Q

  luty 2008

   

  wróć

 • Rekolekcje

  W dniach 5-7 marca odbędą się dla uczniów naszej szkoły Rekolekcje Wielkopostne.

  Plan rekolekcji:

 • środa 9.30 - Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży

 • czwartek 9.30 - Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży, nabożeństwo pokutne i spowiedź

 • piątek 10.00 - Msza Św. na zakończenie rekolekcji.

  B-Q

  luty 2008

   

  wróć

 • Dzień Otwarty

  28 lutego (czwartek) w godzinach od 8.00 do 14.30 zapraszamy młodzież gimnazjów, wychowawców oraz rodziców do odwiedzenia szkoły i zapoznania się bezpośrednio z naszą ofertą edukacyjną.

  Zainteresowane grupy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny - 0324557165.

  B-Q

  luty 2008

   

  wróć

  Nowelizacja statutu

  Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej naszej szkoły

  dostępne są znowelizowane akty prawne:

  Statut szkoły
  oraz
  Wewnątrzszkolny System Oceniania.

  Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

  PAMIĘTAJ !

  IGNORANTIA IURIS (LEGIS) NEMINEM EXCUSAT
  (łac. nieznajomość prawa nikogo nie usprawiedliwia)

  B-Q

  marzec 2008

   

  wróć

  Podręczniki i programy

  Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej naszej szkoły

  można zapoznać się z obowiązującymi w latach 2008-2011:

  Szkolnym zestawem programów nauczania
  oraz
  Szkolnym zestawem podręczników.

  Wykaz podręczników można pobrać bezpośrednio tutaj...

  B-Q

  marzec 2008

   

  wróć

  Taneczny sukces

  Uczeń naszej szkoły Krzysztof Gregorek wraz ze swoją formacją taneczną reprezentującą Polskę zajął czwarte miejsce w Międzynarodowym Turnieju Tańca "OPEN ZALA 2008 - ZAZAAJGERSZEK".

  Turniej odbył się 30 marca w Budapeszcie. Brały w nim udział formacje reprezentujące 22 kraje.

  Krzysztof Gregorek, uczeń II klasy Liceum Profilowanego, jest członkiem Klubu Tańca Towarzyskiego SPIN w Wodzisławiu Śląskim.

  Na zdjęciach:

  Krzysztof Gregorek (drugi z lewej) ze swoją formacją taneczną

  Występ polskiej formacji tanecznej

  B-Q

  kwiecień 2008

   

  wróć

  Koncert charytatywny

  31 maja odbędzie się koncert charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację Tomka Opioła - ucznia naszej szkoły.

  Tomek walczy z chorobą od wiosny 2007 roku, wtedy zdiagnozowano u niego raka kości. Od tej pory poddawany jest intensywnemu leczeniu w dwóch szpitalach: w Katowicach i w Warszawie. Jesienią 2007 roku konieczna była amputacja lewej nogi. Tomek ma zaledwie 17 lat, nigdy nie pogodził się ze swoją chorobą, po ukończeniu gimnazjum w Pszowie postanowił kontynuować edukację w tym samym mieście, w naszej szkole. Obecnie jest uczniem I klasy liceum profilowanego o profilu zarządzanie informacją - komputery to jedna z dziedzin, którą interesuje się Tomek. Jednak jego prawdziwą pasją jest motoryzacja. Udana próba przeróbki własnego motoru sprawiła, że zaczął na poważnie interesować się tuningiem.

  W walce z chorobą wspiera go jego rodzina, a także koledzy, z którymi dzieli inną swoją pasję - wędkarstwo. Niestety niewiele ma okazji do wypadów nad wodę, gdyż skutki leczenia chemią osłabiły jego organizm.

  Tomek zmęczony jest już chorobą, marzy o tym, aby normalnie żyć, bez strachu o wyniki kolejnych badań. Chce chodzić do szkoły, spotykać się z rówieśnikami, odzyskać swoją młodość i... zrobić prawo jazdy. Przed nim jednak jeszcze długa i kosztowna rehabilitacja.

  Pomysłodawczynią koncertu jest pani Elżbieta Biskup - dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, wspiera nas również dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie - pan Michał Lorek.

  Koncert odbędzie się 31 maja o godzinie 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie.

  Poprowadzi go m.in. znany podróżnik Jan Mela.

  W ramach koncertu wystąpią:

 • grupa rockowa Good Day
 • grupy taneczne: "Tornado", "Szansa", "Oblicze"
 • zespół wokalny "Miraż"
 • grupa Kung Fu "Ronin Team".

  Podczas koncertu odbędzie się również aukcja obrazów artystów ziemi raciborsko-wodzisławskiej.

  Pomóżmy Tomkowi w walce z chorobą, pomóżmy mu spełnić marzenia !

  Paulina Rosa-Glaeser & B-Q

  kwiecień-maj 2008

   

  wróć

 • Najlepsi w Polsce

  18 kwietnia, w X Ogólnopolskim Turnieju Przetwórstwa Mięsa w Poznaniu uczniowie naszej szkoły Patryk Błędowski oraz Piotr Stania zdystansowali konkurentów zajmując I i II miejsce. Sukcesem zakończył się również udział Artura Kirszniaka, który zajął V miejsce.

  Laureaci uczęszczają do klasy III D. Do konkursu przygotował ich nauczyciel przedmiotów zawodowych pan Krzysztof Zielonka.

  Wyróżnieni uczniowie odbywają praktyki zawodowe w okolicznych zakładach rzemieślniczych:

 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego Gerard Tomaszny w Wodzisławiu Śląskim
 • Zakład Wędliniarski Stania w Świerklanach
 • Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Ernestyn Janeta w Lubomi.

  B-Q

  kwiecień 2008

   

  wróć

 • Nabór elektroniczny

  Jak co roku, nabór do naszej szkoły odbywa się drogą elektroniczną.

  Gimnazjalistów zapraszamy na strony:

  www.slaskie.edu.com.pl

  Nabór

  B-Q

  maj 2008

   

  wróć

  Okręgowy Konkurs Historyczny "Powstania Śląskie"

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, przy współpracy Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, był organizatorem Okręgowego Konkursu Historycznego "Powstania Śląskie".

  Konkurs odbył się 30 maja w Miejskiej Izbie Pamięci Narodowej w Pszowie.

  Konkurs

  Do konkursu zostało zaproszonych 13 szkół średnich z naszego regionu, a udział wzięło 8 drużyn z Wodzisławia Śląskiego, Rybnika, Raciborza, Rydułtów oraz Radlina.

  Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie II LO im. Adama Mickiewicza z Raciborza - Tomasz Giemza, Piotr Zapotoczny pod opieką pani Aliny Lach-Kapuśniak.

  Drugie miejsce zajęli uczniowie I LO im. Powstańców Śląskich z Rybnika - Beata Łemańska, Ewa Stęchły pod opieką pana Dariusza Jądro

  Trzecie miejsce przypadło uczniom Zespołu Szkół Budowlanych z Rybnika: Katarzynie Bojarskiej i Michałowi Szczechowskiemu pod opieką pana Bartosza Florysa.

  Nagrody książkowe ufundował Urząd Miasta w Pszowie.

  Wszystkim uczestnikom i opiekunom serdeczne podziękowania składają organizatorzy:
  w imieniu ZKRP i BWP: prezes związku pan Franciszek Grzegorzek, sekretarz pan Stanisław Krawczyk oraz nauczyciele historii ZSP w Pszowie: pani Hanna Kopacz i pan Tomasz Kurant.

  Zobacz również fotoreportaż...

  Tomasz Kurant

  czerwiec 2008

   

  wróć

  Konferencja

  Konferencja rozpoczynająca rok szkolny 2008/2009 odbędzie się 29 sierpnia o godzinie 11.00.

  lipiec 2008

   

  wróć

  Egzaminy poprawkowe

  Terminy egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej:

 • Egzamin pisemny:
  26.08.2008r. godz. 9.00 - sala 24
  matematyka, język polski, wos, biologia (wszystkie przedmioty)

 • Egzamin ustny:
  27.08.2008r. godz.8.30 - język polski - sala 24
  27.08.2008r. godz.11.30 - język angielski - sala 24

  lipiec 2008

   

  wróć

 • Ogłoszenie o przetargu

  Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej naszej szkoły:

  dostępne jest ogłoszenie o przetargu:

  "Przebudowa pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej"

  Zapraszamy do składania ofert.

  Wynik przetargu (21.08.2008): tutaj...

  B-Q

  lipiec 2008

   

  wróć

  Rozpoczęcie roku szkolnego

  Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2008/2009 odbędzie się 1 września:

 • klasy II, III, IV - godzina 8.30

 • klasy I - godzina 9.00

  B-Q

  sierpień 2008

   

  wróć
 •   © 1998-2011
  ZSP w Pszowie