Międzyszkolny konkurs wiedzy i umiejętności motoryzacyjnej "Mechanik Roku" dla uczniów uczących się w zawodach związanych z motoryzacją (mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych)

Organizator konkursu: ZSP w Pszowie.

Patronat: Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim.

Nagrody:
- Zwycięzca zostanie zwolniony z części praktycznej egzaminu czeladniczego
- Dla finalistów konkursu bardzo cenne nagrody rzeczowe.

Termin:
- Etap teoretyczny: kwiecień 2016 r.
- Etap praktyczny: czerwiec 2016 r.

Szczegóły konkursu pod nr tel 324557165 wew. 26 u Kierownika szkolenia praktycznego.


Patronat i sponsorzy: