ZSP w Pszowie
www.zspszow.slask.pl

 

Wspomnienia o szkole

HENRYK MENDYKA
dyrektor szkoły w latach 1964 - 1975

Był marzec 1964 roku. W tym dniu pierwszy raz spotkałem się z uczniami Szkoły Zawodowej. Do tego czasu była to filia Zawodowej Szkoły w Rybniku. Zatrudniony byłem w charakterze nauczyciela języka polskiego na pół etatu. Moją pracą podstawową był Inspektorat Oświaty. To była trudna sytuacja dla szkoły. Sale lekcyjne były dostępne od godziny czternastej w Liceum Ogólnokształcącym w Wodzisławiu. Pomocami naukowymi były: tablica, kreda, nieliczne podręczniki i żywe słowo nauczyciela. Lekcje trwały do godziny dwudziestej. Nauczycieli etatowych było troje. Od początku byliśmy raczej niechcianymi lokatorami.

Po otrzymaniu nominacji w czerwcu 1964 roku na dyrektora Szkoły Zawodowej zacząłem szukać nowej siedziby dla szkoły. Okazją było wybudowanie nowej szkoły podstawowej w Radlinie. W opuszczonym budynku przystąpiliśmy do remontu.

Od 1 września 1965 roku rozpoczęliśmy naukę we własnym objekcie. Poprawiły się warunki nauczania, ale brak było zaplecza - ubikacji (była na zewnątrz budynku), sali gimnastycznej. Przybyło kilku nauczycieli na pełnym etacie. Dzięki życzliwości dyrekcji Zakładów Koksochemicznych uzyskaliśmy duże pomieszczenie na salę gimnastyczną. Dobudowaliśmy dużą salę lekcyjną oraz ubikacje wewnętrzne, skanalizowane. Teraz naszym lokatorem była Zasadnicza Szkoła Handlowa, która w roku 1968 została przeniesiona do Pszowa.

Henryk Mendyka

wróć
  © 1998-2011
ZSP w Pszowie