Platforma e-learninig
strona główna
 
logowanie
 
ZSP w Pszowie
 

 

 

 

 

 

 

 

Licencja CC

Informacje

Platforma e-learning ZSP w Pszowie służy wzbogaceniu procesu dydaktycznego z zastosowaniem współczesnych metod internetowych i multimedialnych.

Ma charakter pomocniczny (blended learning), stanowi pomoc w zakresie powtórzenia, ugruntowania i uzupełnienia wiadomości.

Platforma wykrzystywana jest również w trakcie wewnętrznych szkoleń.

Wszystkie materiały opublikowane są na licenecji CC-BY-NC (Creative Commons - uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne).

ZSP w Pszowie   2011-1016