Historia szkoły

Historia Zespołu Szkół w Pszowie sięga roku 1963, kiedy to decyzją Ministra Oświaty powołano w Wodzisławiu Śląskim Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą, która później w roku 1978 zmieniła nazwę na Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2. Pierwszą jej siedzibą był budynek I Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śląskim, zaś od 1965 roku budynek po dawnej Szkole Podstawowej nr 20 w Radlinie-Obszarach (na zdjęciu). Od 1993 roku do chwili obecnej szkoła mieści się w budynku po byłej przyzakładowej szkole górniczej KWK "ANNA" w Pszowie.
W 1992 roku powołane zostaje w Zespole Szkół Zawodowych w Pszowie Liceum Zawodowe, w 1994 roku Technikum Samochodowe na podbudowie szkoły zasadniczej, w 1997 roku Technikum Samochodowe na podbudowie szkoły podstawowej, a w 1999 roku Liceum Techniczne.
W roku 1996 odbyła się pierwsza w szkole matura.
W 1997 roku przeprowadzono remont kapitalny szkoły. W tym samym roku w szkole powstała pierwsza nowoczesna pracownia komputerowa z dostępem do internetu.
W 2002 roku w wyniku reformy edukacji powstają klasy liceum profilowanego oraz zmieniona zostaje nazwa na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie.

W ciągu blisko 50 lat swego istnienia szkoła kształciła w zawodach:
mechanik samochodowy, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy, fryzjer, krawiec, dziewiarz, elektromechanik, monter rtv, ślusarz, malarz, laborant, instalator CO, aparatowy przetwórstwa mięsa, tapicer, introligator, fotograf, zegarmistrz, złotnik, kamieniarz, szewc, kominiarz, ciastkarz, piekarz, modniarka, kuśnierz.

W latach 1963-2003 mury szkoły opuściło w sumie około 10 200 absolwentów, w tym 9 400 absolwentów szkół zasadniczych oraz  800 (od 1996 roku) absolwentów szkół średnich.

Od roku 1963 szkołą kierowali:
1963-1964 - dyr. Franciszek Wajda
1964-1975 - dyr. Henryk Mendyka
1975-1980 - dyr. Roman Lubszczyk
1980-1992 - dyr. Antoni Szczyra
1992-1996 - dyr. Halina Balicka
1996-2001 - dyr. Agnieszka Stokłosa
2001- 2011 - dyr. Grażyna Szweda
2011- dziś - dyr. Izabela Widera

Z historią szkoły związane są również osoby: Halina Bałys, Irena Bączkiewicz, Zbysław Błędowski, Barbara Branny, Ilona Cichy, Jadwiga Dylich, Maciej Grzebieniowski, Henryk Wajsman, Urszula Guszczyńska, Henryk Jacek, Marek Jargon, Bolesław Gatnar, Halina Kocjan, Teresa Kopacz, Zofia Kubasa, Anna Kucza, Olga Mandrysz, Brygida Ostrycharczyk, Romana Owczarzy, Michalina Piechula, Wiesław Rzeszowski, Wanda Rzucidło, Krzysztof Skrzypek, Maria Sunita, Renata Szymaniec, Józefa Twardzik, Janina Woch, Weronika Wolny, Czesław Wołoszyn.

Zobacz także:

 • Wspomnienia o szkole
 • 15 lat szkoły w internecie
 • Absolwenci 1996-2005 (wyszukiwarka)
 •  > > > wróć


  Facebook

  Facebook

  Plan lekcji

  Podręczniki


   

  BIP

   

  Deklaracja dostępności

   

  © 1998-2022 ZSP w Pszowie
  licznik