WIZYTA W BERLINIE

Berlin to miasto, które łączy tradycję z nowoczesnością. Dzięki dotacji otrzymanej z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej mogliśmy podziwiać to miasto w okresie jarmarków adwentowych. Głównym powodem wyjazdu uczniów ZSP w Pszowie było obejrzenie wystawy "Obok. Polska-Niemcy. 1000 lat historii w sztuce". Ta interesująca ekspozycja przedstawiała stosunki polsko-niemieckie na przestrzeni 1000 lat. Niezwykłe przeżycie! Przewodnikiem po Berlinie była pani Joanna Danszczyk, która pracowała w naszej szkole, a teraz uczy języka polskiego w berlińskich placówkach w ramach projektu wspieranego przez MEN.

Program naszego wyjazdu był różnorodny. Po obejrzeniu wystawy spotkaliśmy się z uczniami szkoły europejskiej Robert-Jungk-Oberschule w Berlinie. W czasie tego spotkania rozmawialiśmy o swoich szkołach oraz porównywaliśmy nasze systemy edukacyjne. Dominował jednak temat tradycji adwentowych i świątecznych w Polsce i w Niemczech. Potem wspólnie obejrzeliśmy wystawy w Muzeum Pergamonu.

Następnego dnia zwiedzaliśmy Berlin oraz spotkaliśmy się z panią Agnieszką Elsner, żoną znanego artysty Sławomira Elsnera. Opowiedziała nam ona o polskich artystach tworzących w Berlinie oraz pokazała nam kilka interesujących miejsc. Wieczorem podziwialiśmy rozświetlone ulice i jarmark adwentowy na Alexanderplatz.

W wyjeździe wzieli udział uczniowie klas: I LA, III TF, IV TA, I TA , IV TA oraz panie Mirela Chodyko i Iwona Stacha.

POWIĘKSZ

Berlin ist eine Stadt, die die Tradition mit der Modernheit verbindet. Dank des von der Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit erworbenen Zuschusses konnten wir diese Stadt zur Zeit der Weihnachsmärkte bewundern. Das Hauptziel der Ausfahrt der Schüler der Hauptberufsschule in Pszow war, die Ausstellung "Tür an Tür Polen-Deutschland. 1000 Jahre Kunst und Geschichte" zu besichtigen. Diese interessante Ausstellung stellte die polnisch-deutschen Beziehungen über 1000 Jahre dar. Ein besonderes Erlebnis! Unsere Fremdführerin durch Berlin war Frau Joanna Danszczyk, die als Lehrerin in unserer Schule tätig gewesen war und jetzt polnische Sprache in Berliner Schulen im Rahmen eines durch das polnische Ministerium für Ausbildung gestützten Programms unterrichtet.

Das Programm der Ausfahrt war sehr vielfältig. Nach Besichtigung der Ausstellung hatten wire in Treffen mit Schülern der europäischen Robert-Jungk-Oberschule in Berlin. Während des Treffens sprachen wir über unsere Schulen und verglichen unsere Ausbildungssysteme. Das Thema der Advents - und Weihnachtstraditionen in Polen und in Deutschland war jedoch überwiegend. Danach besichtigten wir gemeinsam die Ausstellungen des Pergamon-Museums.

Am nächsten Tag besichtigten wir Berlin und hatten ein Treffen mit Frau Agnieszka Elsner, die Ehefrau des berühmten Künstler Slawomir Elsner. Sie erzählte uns über polnische Künstler, die in Berlin schaffen und zeigte uns ein paar interessante Plätze. Am Abend bewunderten wir beleuchtete Strassen und den Adventsmarkt am Alexanderplatz.

Die Teilnehmer der Ausfahrt waren die Schüler der Klassen: I LA, III TF, IV TA, I TA , IV TA sowie die Frauen Mirela Chodyko und Iwona Stacha.

Mirela Chodyko
styczeń 2012

 > > > wróć


Facebook

Facebook

Plan lekcji

Podręczniki


 

BIP

 

Deklaracja dostępności

 

© 1998-2022 ZSP w Pszowie
licznik