DĄB PAMIĘCI KATYŃSKIEJ

"Jeśli zapomnę o Nich
Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie!"

Te słowa modlitwy były inspiracją nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjum w Pszowie do przystąpienia do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Katyń... ocalić od zapomnienia" i wystąpienia do Stowarzyszenia Parafiada w Warszawie o zgodę na posadzenie Dębu Pamięci ku czci starszego przodownika policji Edwarda Zulskiego.

Celem Programu "Katyń... ocalić od zapomnienia" jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21 857 DĘBÓW PAMIĘCI. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze i Charkowie, według zasady - jeden Dąb to jedno nazwisko.

POWIĘKSZ

Następnym celem programu jest pochylenie się nad mogiłami ofiar Zbrodni Katyńskiej, uczczenie pamięci o wojsku, które nie poległo, lecz zostało skrytobójczo zamordowane strzałem w tył głowy, zachowanie pamięci o wymordowaniu polskiej inteligencji, lekarzy, naukowców, policjantów, duchownych, inżynierów, artystów i nauczycieli.

Edukacyjny i społeczny wymiar programu polega między innymi na integracji środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnych poprzez zachęcanie ich do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa.

18 maja na terenie Bazyliki Mniejszej w Pszowie odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Katyńskiego dla upamiętnienia bohatera starszego przodownika policji Edwarda Zulskiego - syna Józefa i Marii z domu Hausman urodzonego 23 września 1899 roku w Krzyżkowicach (obecnie dzielnica Pszowa). Jako młody patriota brał udział w powstaniach śląskich, uhonorowany był "Krzyżem Powstańczym" i "Gwiazdą Górnośląską". Brał udział w wojnie bolszewickiej 1919-1921, był dwukrotnie ranny. Został odznaczony "Krzyżem Walecznych" i "Polska swemu obrońcy" oraz medalem "Bojownikom Niepodległości". Po ukończeniu Szkoły Policyjnej pracował w Piaśnikach na posterunku policji PWŚL - powiat świętochłowicki. Awansował do stopnia starszego przodownika policji, został komendantem posterunku. Brał udział w kampanii wrześniowej, dostał się do niewoli rosyjskiej. Był jeńcem obozu w Ostaszkowie, został zamordowany w Twerze przez NKWD i pogrzebany w lesie opodal wsi Miednoje wśród pozostałych 6311 funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych.

Cała społeczność tutejszej parafii, uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej Mszy św. w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszowie. Mszę św. celebrował Ksiądz Prałat Józef Frączek.

Po Mszy św. wszyscy zebrani udali się przed Bazylikę, gdzie uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przypomnieli życiorys bohatera Edwarda Zulskiego, najmłodszy członek rodziny Adaś Zulski wraz mamą Katarzyną Zulską symbolicznie wkopali Dąb Pamięci. Ksiądz Prałat Józef Frączek odmówił modlitwę i poświęcił tablicę pamiątkową, następnie jeden z uczniów odczytał uroczysty apel poległych. Rodzina bohatera otrzymała z rąk Burmistrza Miasta Pszowa certyfikaty pamięci i symboliczną różę. Zaproszeni goście złożyli kwiaty, zapalili znicze i wygłoszono krótkie przemówienia. Głos zabrał pan Franciszek Grzegorzek, Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, w imieniu Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza list odczytała Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych pani Izabela Widera, a także w imieniu rodziny zabrała głos pani Grażyna Zulska.

POWIĘKSZ

Uroczystość przed Bazyliką prowadził pan Tomasz Kurant nauczyciel historii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. Dzięki jego inicjatywie projekt "Katyń... ocalić od zapomnienia" został zrealizowany na terenie naszego miasta.

Po zakończeniu uroczystości przed Bazyliką Mniejszą w Pszowie młodzież oraz zaproszeni goście udali się na jej drugą część do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie uczniowie Gimnazjum przedstawili pod kierunkiem pani Hanny Krzykały, montaż słowno-muzyczno-wizualny poświęcony ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

POWIĘKSZ

Taka uroczystość na pewno pozostanie w pamięci wszystkich zgromadzonych w myśl słów naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II:
"Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu PRAWDY, która go przerasta, ale która jednocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie"

Tomasz Kurant

Zobacz również zdjęcia...

 > > > wróć


Facebook

Facebook

Plan lekcji

Podręczniki


 

BIP

 

Deklaracja dostępności

 

© 1998-2022 ZSP w Pszowie
licznik