REKRUTACJA DO PROJEKTU "MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ W REGIONIE"

Informujemy, że od 4 września do 5 października będzie prowadzony nabór uczniów klas:

 • II, III i IV techników,
 • II i III zasadniczych szkół zawodowych
  do projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

  Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:

 • formularza zgłoszeniowego do Projektu;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • ankiety rekrutacyjnej.

  Wypełnione i podpisane dokumenty przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2012r.
  Dodatkowe informacje można uzyskać u p.Daniela Szwankowskiego, jak również u Koordynatora projektu pod nr tel.: 324120969 bądź drogą elektroniczną pod adresem ewelina.mazur@powiatwodzislawski.pl

 •  > > > wróć


  Facebook

  Facebook

  Plan lekcji

  Podręczniki


   

  BIP

   

  Deklaracja dostępności

   

  © 1998-2022 ZSP w Pszowie
  licznik