POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z CECHEM

23 stycznia 2013 roku szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim.

Treść dokumentu zawiera m.in.:

"Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz promocji kształcenia zawodowego w środowisku lokalnym oraz podnoszenie jakości kształcenia i wychowania młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania tradycji rzemieślniczych Dyrektor Cechu (..) oraz Dyrektor Szkoły (...) zawierają porozumienie o współpracy"

Strony porozumienia deklarują między innymi wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia młodzieży, wzajemne wspieranie się w zakresie zatrudniania najlepszych absolwentów w zakładach rzemieślniczych, udzielanie pomocy merytorycznej w procesie edukacyjnym klas zawodowych oraz organizację kursów zawodowych w zawodach rzemieślniczych.

Daniel Szuszkowski

CECH W WODZISŁAWIU

 > > > wróć


Facebook

Facebook

Plan lekcji

Podręczniki

Erasmus+

Zanieczyszczenie powietrza

Arkusze.pl

Współpraca z Cechem

Współpraca z Izbą Gospodarczą

YOUTUBE

KONKURS

KONKURS

Erasmus +

Leonardo da Vinci

TCPG online

Moje Stypendium

Lipdub

Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

Losy absolwentów

50-lecie

Wirtualny spacer

Zdjęcie panoramiczne

Przytulisko

Wolne zasoby

Pierwsza pomoc


 

BIP

 

Deklaracja dostępności

 

© 1998-2020 ZSP w Pszowie
licznik