NOWY PROJEKT POLSKO-CZESKI

Szkoła brać będzie udział w kolejnym międzynarodowym projekcie. Grupami docelowymi będą uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie i Średniej Szkoły w Witkowie (Střední škola, Vítkov-Podhradí). Wśród adresatów projektu są także nauczyciele przedmiotów zawodowych ze szkół powiatu wodzisławskiego oraz okolic Opavy.

Projekt nr PL.3.22/3.3.04/13.03602 pt. "Polsko-czeska wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego" został zatwierdzony przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach POWT RCz-RP 2007-2013. Celem projektu jest rozwój polsko - czeskiej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego. Całkowita kwota mikroprojektu wynosi 7804,10 EUR, natomiast dofinansowanie z EFRR - 6633,48 EUR.

Przedsięwzięcie to wpisuje się w międzynarodową dyskusję na temat szkolnictwa zawodowego, jego celem jest także porównanie koncepcji kształcenia zawodowego w Polsce i Republice Czeskiej. Projekt składa się z kilku etapów:
1. Spotkanie koordynatorów polskich i czeskich, nawiązanie współpracy z instytucjami i ekspertami zajmującymi się kształceniem zawodowym po obu stronach granicy,
2. Przeprowadzenie warsztatów fryzjerskich w Pszowie i Vitkovie dla uczniów,
3. Organizacja konferencji na temat dobrych praktyk w zakresie kształcenia zawodowego.

Projekt ten wpisuje się w priorytet 4.1 Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego i wzmacnia kontakty transgraniczne, rozwija współpracę szkół, promuje wymianę uczniów i nauczycieli oraz wzmacnia partnerską współpracę mieszkańców terytorium polsko-czeskiego pogranicza.

Mirela Szymczak

 > > > wróć


Facebook

Facebook

Plan lekcji

Podręczniki


 

BIP

 

Deklaracja dostępności

 

© 1998-2022 ZSP w Pszowie
licznik