BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń to tytuł konkursu, do którego przystąpiła nasza szkoła. Jego celem jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Poniżej przedstawiamy zorganizowane akcje i planowane działania.

Uzależnienia - złodzieje młodości
18 kwietnia dzięki współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śląskim młodzież klas IITA i IIITA weźmie udział w kampanii profilaktycznej "Uzależnienia - złodzieje młodości". Celem głównym przedsięwzięcia jest dostarczenie rzetelnej i obiektywnej wiedzy o zagrożeniach wynikających z zażywania, mechanizmach uzależnienia i skutkach prawnych używania środków psychoaktywnych.
W ramach kampanii młodzież weźmie udział w wyjeździe do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., do Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. oraz do Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Gorzycach. W ww. ośrodkach przeprowadzone zostaną przez przygotowaną kadrę zajęcia edukacyjne zgodnie z charakterem prowadzonej przez ośrodki działalności.

Wiosenne metamorfozy
18 marca miało miejsce spotkanie uczniów klasy IV TF z podopiecznymi Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Radość życia" w programie uczennice z technikum fryzjerskiego miały możliwość popisać się swoimi umiejętnościami zawodowymi. Uczesały, dokonały obcięć włosów u podopiecznych oraz wykonano makijaże i stylizacje paznokci. Spotkanie przebiegało w radosnej, pełnej ciepła atmosferze. Wolontariuszkom z klasy technikum pomagały doświadczone już w zakresie wolontariatu uczennice klasy IILA. Realizacji tego przedsięwzięcia podjęła się pani Elżbieta Tomas

Spotkanie na lodzie
4 marca odbyło się spotkanie młodzieży ZSP w Pszowie z podopiecznymi ośrodka Dziupla. Tradycją stały się spotkania na lodzie. W programie nie zabrakło wspólnych zabaw na lodowisku, wykonywania prac plastycznych na temat: "Moje ferie na lodzie". Odbyły się również zawody sportowe na sali gimnastycznej. Całą imprezę przygotowała i przeprowadziła pani Elżbieta Tomas przy wsparciu ze strony dziewcząt klasy II LA. Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili i wyrazili chęć kontynuowania współpracy między naszymi instytucjami.

Wolontariat - warsztaty
13 marca odbyły się dwugodzinne warsztaty z zakresu wolontariatu dla uczniów klasy III LA przeprowadzone przez Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach projektu: Śląski Inkubator Przedsiębiorczości. Gości do naszej placówki zaprosiła pani Elżbieta Tomas.

Emocje siłą mojego życia 26 lutego odbyły się kolejne zajęcia związane z dobrymi i złymi emocjami. Do tej pory klasy IITA, IIITA i IIIB wzięły udział, każda w dwugodzinnych warsztatach, "Emocje siłą mojego życia" przeprowadzonych przez pedagogów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim. W oczach naszych uczniów, zajęcia takie są bardzo wartościowym i interesującym sposobem odkrywania siebie, porządkowania i nazywania swoich emocji. Paniom z PPP w Wodzisławiu Śląskim bardzo dziękujemy. Do szkoły na zajęcia zaproszone zostały przez panią Małgorzatę Chodurę.

Gram bo muszę
Szkoła czynnie włączyła się w ogólnopolską akcję Urzędu Celnego "Gram bo muszę". Jest to nowa ogólnopolska kampania społeczna finansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Jej celem jest zwiększenie świadomości problemu, jakim jest czynne i nadmierne zainteresowanie tego typu rozrywką i pokazanie jakie mogą się wiązać z tym niebezpieczeństwa.

Spotkanie z policjantem
22 marca (również w lutym) odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielem Policji w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń. Uczniowie klas IIa, IIc, IITA uczestniczyli w pogadankach na temat bezpiecznego zachowania w szkole, domu, na ulicy. Poruszano temat uzależnień: od narkomanii, alkoholizmu, Internetu oraz zagrożeń z tym związanych.

Planowane działania
Ponadto w ramach realizacji zadań wyznaczonych do uzyskania certyfikatu bezpiecznej szkoły na terenie placówki w najbliższych tygodniach będą miały miejsce audycje edukacyjne dotyczące prawa, odpowiedzialności prawnej, nietykalności osobistej, ochrony dóbr osobistych, problemów związanych z działalnością grup pseudokibiców i inne. Audycje przygotowują pani Grażyna Zulska, pani Hanna Kopacz, pan Ryszard Kowol i pani Kinga Peteja. Ogłoszone zostały również konkursy: plastyczny, literacki oraz na prezentację multimedialną. Szczegóły znajdują się w regulaminach konkursów. Opiekunami odpowiedzialnymi za ich przeprowadzenie są: pani Joanna Krauz-Zalewska, pani Paulina Rosa-Glaeser oraz pani Grażyna Zulska.

Małgorzata Chodura

 > > > wróć


Facebook

Facebook

Plan lekcji

Podręczniki


 

BIP

 

Deklaracja dostępności

 

© 1998-2022 ZSP w Pszowie
licznik