KONFERENCJA O EDUKACJI ZAWODOWEJ

Czy edukacja zawodowa może być atrakcyjna? W jaki sposób zacieśnić współpracę pomiędzy szkołami zawodowymi a pracodawcami? Jakie są oczekiwania pracodawców, młodocianych pracowników i ich rodziców wobec szkoły? Te pytania były punktem wyjścia konferencji "Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym a potrzeby rynku pracy" zorganizowanej 18 czerwca 2013 roku w hotelu Amadeus przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie we współpracy ze Stredni Skoli w Vitkovie- Podhradi w ramach projektu "Polsko- czeska wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Terytorialnej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Celem projektu był rozwój polsko-czeskiej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego. Całkowita kwota mikroprojektu wynosiła 7804,10 EUR, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 6633,48 EUR.

W ramach tego przedsięwzięcia odbyły się warsztaty fryzjerskie w Pszowie i Vitkovie- Podhradi oraz konferencja adresowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, przedsiębiorców i pracodawców, przedstawicieli samorządu powiatu wodzisławskiego i województwa śląsko – morawskiego.

W czasie konferencji przedstawiono koncepcje kształcenia zawodowego i praktyk zawodowych w Polsce i Republice Czeskiej. Wśród prelegentów znaleźli się p. Edyta Glenc naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, p. Peter Smažák, reprezentujący Krajský úřad Ostrava, odbor školství i p. LukᚠHartoš z Úřad Práce České Republiky v Ostravě oraz p. Anna Kowalczyk z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Pan dr Andreas Glenz, prezes firmy PREVAC sp. z o.o. oraz p. Sebastian Kowalski, dyrektor POL-EKO- APARATURA sp.j. przedstawili zagadnienie kształcenia zawodowego z perspektywy pracodawcy oraz zaprezentowali oczekiwania wobec młodych pracowników. O potrzebach rynku pracy w regionie transgranicznym mówiła p. Anna Słotwińska- Plewka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Z kolei oczekiwania młodych pracowników i rezultaty przeprowadzonych badań na ten temat przedstawił pan dr Rafał Muster, socjolog, specjalista do spraw rynku pracy. W dyskusję na temat oczekiwań wobec kształcenia młodych pracowników włączyli się także pan K. Dybiec, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim oraz p. K. Zöllner -Solowska, dyrektor Biura Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. Uczestnicy konferencji poznali także prezentację p. G.Ostrowskiej z Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim oraz p. Ewy Orzechowskiej-Sowy z Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim.

Konferencja to wpisała się w międzynarodową dyskusję na temat kształcenia zawodowego z perspektywy pracodawców oraz potrzeb rynku pracy.

W Europie panuje obecnie zgodność co do tego, że należy dokładać starań o większe dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy- tak, aby przejście ze szkoły do zawodu, od nauki do konkretnego miejsca pracy następowało lepiej i płynnej niż dotychczas. W czasie konferencji pojawiła się kilka propozycji, które zostaną opracowane w formie wniosków i rekomendacji.

W konferencji uczestniczyło 80 osób – przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego oraz województwa śląsko-morawskiego, pracodawcy i przedsięborcy polsko – czeskiego regionu transgranicznego oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Stredni Skoli Vitkov – Podhradi.

Koordynatorkami projektu były p. Mirela Szymczak oraz p.Joanna Krauz – Zalewska.

 

Mirela Szymczak

 > > > wróć


Facebook

Facebook

Plan lekcji

Podręczniki


 

BIP

 

Deklaracja dostępności

 

© 1998-2022 ZSP w Pszowie
licznik