JUBILEUSZ 50-LECIA SZKOŁY JUŻ ZA NAMI

11 października 2013 r. to data szczególna dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. W tym dniu uroczyście obchodziliśmy jubileusz 50-lecia istnienia Naszej Szkoły, połączony z powiatowymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Patronat honorowy nad uroczystością objął Starosta Powiatu Wodzisławskiego pan Tadeusz Skatuła.

O godz. 11.00 Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie wypełniła się uczniami, nauczycielami, emerytowanymi pracownikami szkoły, absolwentami, sympatykami oraz zaproszonymi gośćmi. Uroczystą Mszę Świętą odprawił ksiądz Prałat Józef Fronczek w towarzystwie księży: Dziekana Konrada Opitka, Bogusława Okienko oraz Marcina Niesporka. Orkiestra Dęta KWK Rydułtowy - Anna towarzyszyła uczestnikom uroczystości zarówno we Mszy Św., jak i w przemarszu z transparentem ulicami miasta Pszowa do budynku Szkoły przy ul. r. Traugutta 32.

POWIĘKSZ

POWIĘKSZ

Następnie goście wzięli udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej ten jakże uroczysty dzień. Przecięcia wstęgi dokonali: Przewodniczący Rady Powiatu pan Eugeniusz Wala, przedstawiciel pracodawców i jednocześnie fundator tablicy pan Józef Kowalski, przewodniczący Rady Rodziców pan Kazimierz Piechaczek oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Marta Szostek. Uczestnicy jubileuszowego święta zostali zaproszeni na salę gimnastyczną, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Krótki montaż słowno - muzyczny na temat upływającego czasu, przygotowany przez uczniów, wprowadził wszystkich w nostalgiczny nastrój.

POWIĘKSZ

Dyrektor szkoły pani Izabela Widera serdecznie powitała przybyłych gości, szczególnie gorąco byłe dyrektorki szkoły: panią Halinę Balicką, panią Agnieszkę Stokłosę oraz panią Grażynę Szwedę, a także nauczycieli i pracowników, którzy zakończyli swoją pracę zawodową. Zaproszenie na uroczystość przyjęli między innymi: Senator RP, Wiceminister Rozwoju Regionalnego pan Adam Zdziebło, Przewodniczący Rady Powiatu pan Eugeniusz Wala, Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego pan Dariusz Prus, zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku pan Jan Bochenek, Naczelnik Wydziału Oświaty pani Edyta Glenc, ks. Dziekan Konrad Opitek, ks. Prałat Józef Fronczek, Burmistrz Miasta Pszowa pan Marek Hawel, Komendant Powiatowy Policji pan Krzysztof Justyński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej pan Marek Misiura, przedstawiciele Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. z panią Dyrektor Katarzyną Zöllner - Solowską, pracodawcy współpracujący ze szkołą, dyrektorzy szkół i placówek powiatu wodzisławskiego oraz z terenu miasta Pszowa, radni powiatowi oraz inni znamienici goście.

W okolicznościowym przemówieniu pani Dyrektor podkreśliła, że pszowska szkoła nigdy nie była tylko instytucją, ponieważ stanowiła i nadal stanowi zwartą społeczność stworzoną przez pokolenia uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, którzy oddali szkole swój entuzjazm i serce. Wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby twórcze, pełne pomysłów, otwarte i wrażliwe na potrzeby młodzieży. Dzięki ich zaangażowaniu udało się stworzyć Naszą Szkołę, tj. taką, jaką widzimy ją dzisiaj - przyjazną i otwartą na nowe wyzwania. Przypomniała także fakty i wydarzenia z historii szkoły, która datuje się od 1963 roku. W ciągu półwiecza szkoła zmieniała trzykrotnie zarówno swoją nazwę jak i siedzibę. Przez dwa lata mieściła się w budynku I LO w Wodzisławiu Śl. jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca, po czym przeniesiona została do budynku w Radlinie - Obszarach, gdzie w 1978 r. zmieniła nazwę na Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2 w Wodzisławiu Śl. Od 20 lat jej siedziba znajduje się w Pszowie, a od 2002 r. do dnia dzisiejszego nosi nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie.

Uroczystość była znakomitą okazją do wyrażenia podziękowań za współpracę i pomoc udzieloną szkole. Przyjaciele i dobroczyńcy szkoły otrzymali dyplomy i pamiątkowe odznaki "Przyjaciela Szkoły". W sposób szczególny zostali wyróżnieni: pan Tadeusz Skatuła - Starosta Powiatu Wodzisławskiego, pani Edyta Glenc - Naczelnik Wydziału Oświaty, ks. Prałat Józef Fronczek, pani Katarzyna Zöllner-Solowska - Dyrektor Cechu, pan Marek Hawel - Burmistrz Miasta Pszowa, pan Czesław Krzystała - Radny Miasta Pszowa, pan Franciszek Grzegorzek - Prezes Zarządu Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, asp. Grzegorz Kądziela - dzielnicowy Policji w Pszowie, pani Ewa Gawęda - właścicielka zakładu Foto Gawęda z Pszowa, pani Beata Augustyniak-Stonoga, pan Wiesław Tatarczyk - właściciel Zakładu Mięsnego Jantar z Pszowa oraz pan Michał Tront - właściciel Zakładu Mechaniki Pojazdowej w Wodzisławiu Śl.

POWIĘKSZ

Z okazji powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego pan Dariusz Prus, wręczył Nagrody Starosty wyróżniającym się nauczycielom szkół prowadzonych przez Powiat Wodzisławski. Docenieni zostali także pracownicy naszej szkoły: pani Izabela Widera, pani Mirela Szymczak oraz pani Iwona Stacha.

POWIĘKSZ

Serdeczne gratulacje i życzenia dalszego rozwoju szkoły złożyli na ręce pani Dyrektor zaproszeni goście. Jako pierwszy głos zabrał pan Minister Adam Zdziebło, który życzył nam, by pokolenia wchodzące w mury naszej szkoły, wychodziły przepełnione nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim przeświadczeniem, że to, co robią, robią i będą robić dobrze. Zauważył, że nie zawsze trzeba kończyć renomowane szkoły, gdzieś w dalekim świecie, by być dobrym człowiekiem i użytecznym obywatelem w swoim najbliższym otoczeniu. Dyrektor Delegatury Pan Jan Bochenek odwołał się do czasów sprzed 20 lat, kiedy to nikt nie wierzył, że szkoła zostanie przeniesiona z Radlina do Pszowa, a gdy to się już stało, stan techniczny budynku i brak funduszy przygasiły dobrą wizję przyszłości. Wyraził swą radość i wielkie zadowolenie, że udało się, że szkoła jest piękna i wspaniale pracuje. Podkreślił, że jest to zasługa wszystkich jej dyrektorów. Natomiast Pan Wicestarosta Dariusz Prus zauważył, że czas dla szkoły szybko biegnie i trudno uwierzyć, iż ZSP w Pszowie obchodzi półwiecze swego istnienia. Szkoła ta niezmiennie od lat uczy zawodów potrzebnych na rynku pracy, zasad współżycia w społeczeństwie, podstaw kultury osobistej, uczciwości, obowiązkowości i rzetelności. Następnie odczytane zostały listy gratulacyjne przekazane przez pana Bogdana Marcinkiewicza Posła do Parlamentu Europejskiego oraz pana Ryszarda Zawadzkiego Posła na Sejm RP.

Po części oficjalnej uczniowie pod kierunkiem nauczycielek: pani Mireli Szymczak i pani Joanny Krauz-Zalewskiej zaprezentowali część artystyczną, w której nie zabrakło elementów humorystycznych. Motywem przewodnim programu był "Powrót do przeszłości". Zaprezentowano w nim kolejne dziesięciolecia poprzez taniec z lat 60 - tych, pokaz fryzur z lat 70 - tych, fragment filmu nakręconego przed 17 laty w szkole podczas Dnia Nauczyciela. Całości towarzyszyły prezentacje multimedialne zawierające fotografie i charakterystyczne elementy z poszczególnych okresów. W premierze teledysku nakręconego z okazji jubileuszu goście zobaczyli, jak szkoła wygląda obecnie, mieli również możność poznania, być może, przyszłych uczniów naszej szkoły w występie przedszkolaków z przedszkola Misia Uszatka w Pszowie pn. "Kim będę w przyszłości?". O tym, że "ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy" zaśpiewali wspólnie uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Na zakończenie każdy uczestnik spotkania otrzymał jubileuszową pamiątkę - metalową tarczę szkolną wydaną z okazji jubileuszu oraz publikację przygotowaną przez panią Małgorzatę Chodurę pn. "Trybuna Zawodowa", która z nutką humoru oddaje obraz 50 - letniego dorobku szkoły.

POWIĘKSZ

Przybyli goście zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność prac. Aby ułatwić im "podróż sentymentalną" w przeszłość, przygotowano liczne ekspozycje, prezentacje, wystawy dotyczące historii szkoły, uczniów, nauczycieli, realizowanych projektów i podejmowanych inicjatyw. Ujęto także Zasadniczą Szkołę Górniczą KWK Anna, która jeszcze 20 lat temu mieściła się w murach naszego budynku. Szczególnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się stare kroniki szkolne, a także pamiątkowe zdjęcia. Wiele wzruszeń dostarczało przekładanie kart starych ksiąg, oglądanie koleżanek i kolegów, uwiecznionych na fotografiach ze studniówek, spotkań i wycieczek. Na gości czekała jeszcze jedna niespodzianka: poczęstunek.

Ostatnim punktem bogatego w atrakcje uroczystego dnia obchodów jubileuszu było zwiedzanie szkoły i spotkania absolwentów z nauczycielami w "Kawiarence Wspomnień". W miłej, serdecznej atmosferze goście wspominali dawne czasy z wychowawcami, opowiadali anegdoty, robili w budynku pamiątkowe fotografie, podziwiali, jak bardzo w ciągu ostatnich lat zmieniła się ich szkoła. Podziwiali wyremontowane sale lekcyjne, wyposażone pracownie i odnowione korytarze. Dopytywali o realizowane projekty wymiany międzynarodowej, zagraniczne staże zawodowe, sukcesy uczniów w konkursach zawodowych i udział w wolontariacie.

POWIĘKSZ

Drodzy Absolwenci, Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy!

W klamrze lat 1963 - 2013 zawarło się 50 lat istnienia Naszej Szkoły. Każdy z Was pozostawił w jej murach cząstkę siebie. Niech więc duch tego miejsca nie usypia nigdy, w następnych pokoleniach niech trwa wszystko to, co zdołała sobie Nasza Szkoła wypracować w ciągu półwiecza swego istnienia. To Wy wspólnie tworzyliście historię szkoły, dzięki Wam ma ona swój niepowtarzalny charakter. Uroczystość, którą razem przeżywaliśmy była doskonałą okazją do wspomnień, spotkań, długich rozmów. Naszym obecnym uczniom pokazaliśmy, że szkoła, w której się uczą, to miejsce z tradycjami, które społeczność szkolna szanuje i kultywuje.

Izabela Widera
Dyrektor ZSP w Pszowie

Zobacz również więcej zdjęć...

 > > > wróć


Facebook

Facebook

Plan lekcji

Podręczniki


 

BIP

 

Deklaracja dostępności

 

© 1998-2022 ZSP w Pszowie
licznik