WIECZÓR KOLĘD MIĘDZYNARODOWYCH

Grupa uzdolnionych uczniów naszej szkoły zaprezentowała się lokalnej społeczno¶ci podczas Wieczoru Kolęd Międzynarodowych. Koncert odbył się 16 stycznia w Rydułtowskim Centrum Kultury "Feniks" z inicjatywy uczniów i nauczycieli ZSP im. Noblistów Polskich w Rydułtowach pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Wodzisławskiego oraz Burmistrza Miasta Rydułtowy. Zaprezentowały się trzy chóry oraz zespoły z pięciu okolicznych szkół.

Celem Wieczoru Kolęd Międzynarodowych jest pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych zwi±zanych ze wspólnym ¶piewaniem kolęd w różnych językach, zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych oraz integracja ¶rodowiska lokalnego. Impreza ta jest szczególnie mił± form± wspólnego ¶piewania, gdyż nie ma formy konkursu.

POWIĘKSZ

Marzena Brzezina, Martyna Medoń, Agata KoĽlik, Dawid Mendzik oraz Paweł Maciejek zaprezentowali 3 kolędy: "Stille Nacht", "Weisse Weihnacht" oraz "W¶ród nocnej ciszy". Wszyscy doskonale się bawili i pomimo tremy potrafili cieszyć się ze wspólnego ¶piewania.

Beata Kałuża

 > > > wróć


Facebook

Facebook

Plan lekcji

Podręczniki


 

BIP

 

Deklaracja dostępno¶ci

 

© 1998-2022 ZSP w Pszowie
licznik