PEWNY ZAWÓD, PEWNA PRACA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oferuje uczniom naukę zawodu w ścisłej współpracy z firmami reprezentowanymi przez Izbę Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim, które obejmą patronatem cztery kierunki kształcenia zawodowego. Współpraca będzie realizowana w ramach "Porozumienia o współpracy w zakresie kształcenia uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski na potrzeby lokalnego rynku pracy", które zostało podpisane przez Izbę Gospodarczą oraz Starostę Powiatu Wodzisławskiego w lutym 2014 r.

Patronat zadeklarowały nowoczesne i dynamicznie rozwijające się firmy zlokalizowane w Wodzisławiu Śląskim i okolicy:

 • Inter Cars S.A. będzie wspierać uczniów Technikum w Pszowie kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych

 • Gazetainformator.pl oraz Printy Poland Poligrafia otoczą opieką uczniów Technikum w Pszowie będących pobierać naukę w zawodach: technik organizacji reklamy oraz technik cyfrowych procesów graficznych (grafik komputerowy)

 • Centrum Zaopatrzenia Fryzjerstwa Eurex weźmie pod swoje skrzydła uczniów klas fryzjerskich (technik usług fryzjerskich w Technikum w Pszowie oraz fryzjer w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Pszowie).

  Wszystkie firmy czynnie będą uczestniczyły w procesie edukacji tak, aby młodzież uczęszczająca do naszej szkoły była dobrze przygotowana do podjęcia pracy bezpośrednio po ukończeniu szkoły w przedsiębiorstwach działających na lokalnym rynku pracy. Uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z praktycznym funkcjonowaniem tych firm, a najlepsi absolwenci otrzymają szansę zatrudnienia.

  Współpraca Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie z Izbą Gospodarczą w Wodzisławiu Śl. nawiązała się w czerwcu 2013 r. podczas organizowanej przez szkołę międzynarodowej konferencji pn. "Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym a potrzeby rynku pracy", gdzie środowiska gospodarcze zostały zachęcone do sformalizowania współpracy ze szkołami powiatowymi.

  W lutym 2014 r. na terenie ZSP w Pszowie odbyły się pierwsze spotkania z przedsiębiorcami, podczas których podkreślano obustronne korzyści, jakie może zapewnić ścisła współpraca przedsiębiorców ze szkołą. Dyskutowano o możliwościach kształcenia młodzieży na potrzeby lokalnego rynku pracy zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców, a także o możliwościach rozwoju szkoły, organizowania szkoleń dla nauczycieli i uczniów oraz o poszerzaniu bazy dydaktycznej. Najważniejsi są jednak uczniowie, którzy w warunkach ścisłej współpracy szkoły z przedsiębiorcami, będą mieli szansę bezpośrednio po ukończeniu szkoły odnaleźć się na lokalnym rynku pracy, a wyróżniający się absolwenci zostaną zatrudnieni w prężnie rozwijających się firmach naszego regionu.

  POWIĘKSZ

  POWIĘKSZ

   > > > wróć


 • Facebook

  Facebook

  Plan lekcji

  Podręczniki


   

  BIP

   

  Deklaracja dostępności

   

  © 1998-2022 ZSP w Pszowie
  licznik