MECHANIK ROKU

5 czerwca odbyła się kolejna edycja międzyszkolnego konkursu wiedzy i umiejętności motoryzacyjnej "Mechanik Roku". Konkurs składał się z dwóch etapów: teoretycznego oraz praktycznego. Etap pierwszy odbył się w placówce macierzystej ucznia, która otrzyma zdeklarowaną ilość arkuszy konkursowych. Do etapu praktycznego zakwalifikowani zostali trzej uczniowie, którzy uzyskali najwyższy dorobek punktowy w części teoretycznej. Etap praktyczny odbył się w warsztacie Mechaniki Pojazdowej Pana Michała Tronta z Zawady. Zadanie konkursowe obejmowało wykonanie zadania praktycznego pod nadzorem pracowników warsztatu oraz przedstawicieli Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim Pana Andrzeja Ryszki oraz Aleksandra Harnasza. Komisja oceniająca umiejętności uczniów składała się z następujących członków: Aleksander Hanasz - Pierwszy Podstarszy Cechu, Andrzej Ryszka - Sekcyjny branży motoryzacyjnej w Cechu, Szymon Kuglarz - dyrektor firmy InerCars, Michał Tront- właściciel zakładu, Andrzej Miketa - nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSM w Raciborzu, Daniel Szuszkowski - kierownik szkolenia praktycznego w ZSP w Pszowie oraz Daniel Szwankowski - nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSP w Pszowie. Uczniowie wykazali bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności motoryzacyjnej dzięki czemu komisja zdecydowała się przyznać dwa pierwsze miejsca. Zwycięzcami konkursu "Mechanik Roku 2014r" zostali: Damian Kaszuba uczeń drugiej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Patryk Konsek uczeń trzeciej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu. Trzecie miejsce zajął uczeń klasy trzeciej technikum Mateusz Kopystyński uczący się w zawodzie Technik Pojazdów Samochodowych.

POWIĘKSZ

POWIĘKSZ

Laureaci pierwszych miejsc zostaną zwolnieni z części praktycznej egzaminu czeladniczego oraz otrzymają na uroczystości zakończenia roku szkolnego klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej, która odbędzie się 13 czerwca 2014r. dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe.

POWIĘKSZ

Daniel Szuszkowski

 > > > wróć


Facebook

Facebook

Plan lekcji

Podręczniki


 

BIP

 

Deklaracja dostępności

 

© 1998-2022 ZSP w Pszowie
licznik