CZAS NA SUKCES ZAWODOWY

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2014 roku w zajęciach praktycznych w ramach projektu "Czas na sukces zawodowy - realizacja staży dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie wodzisławskim we współpracy z pracodawcami". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany przez Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców Wodzisławiu Śląskim oraz Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana". Do udziału w projekcie zakwalifikowało się sześciu uczniów pobierających naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Pszowie w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych. Celem projektu było wzmocnienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, podnoszenie świadomości na temat posiadanych predyspozycji zawodowych i w efekcie zdolności do przyszłego zatrudnienia, jak również podniesienie kompetencji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych do wykonywania w rzeczywistym środowisku pracy, a także nabycie doświadczenia. Projekt zakończył się pełnym sukcesem dzięki zaangażowaniu zarówno uczestników jak i pracodawców zatrudniających młodzież w swoich zakładach pracy.

 > > > wróć


Facebook

Facebook

Plan lekcji

Podręczniki


 

BIP

 

Deklaracja dostępności

 

© 1998-2022 ZSP w Pszowie
licznik