MECHANIK ROKU

2 czerwca odbyła się kolejna edycja międzyszkolnego konkursu wiedzy i umiejętności motoryzacyjnej "Mechanik Roku". Konkurs składał się z dwóch etapów: teoretycznego oraz praktycznego. Etap pierwszy odbył się w placówce macierzystej ucznia, która otrzyma zdeklarowaną ilość arkuszy konkursowych. Do etapu praktycznego zakwalifikowani zostali trzej uczniowie, którzy uzyskali najwyższy dorobek punktowy w części teoretycznej. Etap praktyczny odbył się w warsztacie Mechaniki Pojazdowej Pana Michała Tronta z Zawady. Zadanie konkursowe obejmowało wykonanie zadania praktycznego pod nadzorem pracowników warsztatu oraz przedstawicieli Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim Pana Andrzeja Ryszki oraz Aleksandra Harnasza.

POWIĘKSZ

Komisja oceniająca umiejętności uczniów składała się z następujących członków: Izabela Widera - dyrektor ZSP w Pszowie, Aleksander Hanasz - Pierwszy Podstarszy Cechu, Andrzej Ryszka - Sekcyjny branży motoryzacyjnej w Cechu, Michał Tront- właściciel zakładu, Andrzej Miketa - nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSM w Raciborzu, Daniel Szuszkowski - kierownik szkolenia praktycznego w ZSP w Pszowie oraz Daniel Szwankowski - nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSP w Pszowie.

POWIĘKSZ

Zwycięzcą konkursu "Mechanik Roku 2015r" został: Dawid Szulik uczeń trzeciej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, drugie miejsce zajął Grzegorz Grosh uczeń drugiej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu. Trzecie miejsce zajął uczeń klasy drugiej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie Grzegorz Hanc uczący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

POWIĘKSZ

Laureat pierwszego miejsca zostanie zwolniony z części praktycznej egzaminu czeladniczego. Wszyscy uczestnicy otrzymają na uroczystości zakończenia roku szkolnego dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe w dniu 26 czerwca.

Daniel Szuszkowski

 > > > wróć


Facebook

Facebook

Plan lekcji

Podręczniki


 

BIP

 

Deklaracja dostępności

 

© 1998-2022 ZSP w Pszowie
licznik