Wolontariat

Wolontariat w naszej szkole ma już długą tradycję. Zapoczątkowały ją pani Izabela Widera (obecna dyrektor szkoły) oraz pani Elżbieta Tomas. Pani Widera była w roku 2003 inicjatorką akcji "Ferie na lodzie" dla dzieci ze świetlic profilaktyczno-wychowawczych i do roku 2008 głównym koordynatorem imprezy. Jej uczennice dwa razy w tygodniu, w ramach działań wolontaryjnych, pomagały w świetlicy na Wilchwach. Organizowały zabawy dla dzieci, np. Andrzejki. Pod kierunkiem pani Tomas uczniowie klas profilu socjalnego angażowali się w zajęcia Sekcji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Świetlicy "Radość życia" w Pszowie (coroczne koncerty z okazji Dnia Osoby Niepełnosprawnej, dyżury w świetlicy, udział w zajęciach terapeutycznych), a także pomagali w Świetlicy Opiekuńczej "Gniazdo" w Pszowie. Świetlica zapewnia opiekę dzieciom z rodzin ubogich, zaniedbanych, w których często występuje problem alkoholowy.

W związku z ogłoszeniem roku 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu nasi uczniowie uczestniczyli w wielu inicjatywach.

Wielu uczniów brało udział w zajęciach w Świetlicy Opiekuńczej "Gniazdo". Wolontariusze oferowali pomoc w odrabianiu lekcji, uczyli podopiecznych korzystania z Internetu, obsługi telefonów komórkowych, organizowali zabawy, zajęcia plastyczne. Wspólnie z podopiecznymi przygotowywali posiłki, porządkowali świetlicę. Brali udział w wyjściach do biblioteki czy do kościoła.

Odbyła się coroczna impreza integracyjna "Ferie na lodzie" połączona z nauką jazdy na łyżwach, zajęciami sportowymi oraz konkursami plastycznymi. Wolontariusze przygotowali poczęstunek dla dzieci. Pomagali również lepić figurki z masy solnej i je dekorować. Nad przebiegiem imprezy czuwała pani Beata Branny-obecnie główny organizator spotkania, a także panie: Paulina Rosa-Glaeser, Anna Polnik, Anna Bzdak, Marta Hawel oraz panowie: Daniel Szuszkowski i Tomasz Kurant.

Uczniowie pomagali przy organizacji dwóch imprez dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Były to zabawa andrzejkowa i bal karnawałowo-walentynkowy. W listopadzie odbyła się w naszej szkole zabawa andrzejkowa dla dzieci i młodzieży z Zespołu Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych z Wodzisławia Śląskiego oraz świetlicy "Radość życia" z Pszowa. Wzięło w niej udział 70 podopiecznych oraz 35 wolontariuszy. Osobą prowadzącą była pani Danuta Dyrek jako koordynator imprezy. Zabawa odbyła się na sali gimnastycznej, która została przygotowana przez wolontariuszy z naszej szkoły. Wolontariusze ponadto zachęcali dzieci do zabawy oraz zadbali o ogólny porządek podczas imprezy. Uczestnikami zabawy było również 3 wolontariuszy z jednego z wodzisławskich liceów, którzy prowadzili kącik wróżb dla dzieci. W ramach imprezy odbyły się: prezentacja artystyczna dzieci ze świetlicy "Radość życia", pokaz tańca w wykonaniu dzieci ze Świetlicy nr 1 z Wodzisławia , zajęcia z dogoterapii zorganizowane dzięki pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wodzisławiu, mini zoo, w którym uczestnicy zabawy mogli zobaczyć węże, króliki, jaszczurki i inne zwierzęta w terrariach , zabawa przy muzyce, uczestniczenie we wróżbach. Nad przebiegiem imprezy czuwali nauczyciele: panie Anna Polnik i Kinga Peteja oraz panowie: Daniel Szuszkowski i Daniel Szwankowski.

W lutym odbył się w szkole bal karnawałowo-walentynkowy. Uczniowie zaadaptowali jedną z sal lekcyjnych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych i zrobili karnawałowe dekoracje. Po doświadczeniach w organizacji zabawy andrzejkowej uczniowie pod okiem opiekunów pani Anny Polnik i pani Marty Hawel właściwie samodzielnie już poprowadzili bal. Oprócz wspólnej zabawy tanecznej odbyły się również zajęcia plastyczne oraz szereg konkursów: konkurs na najładniejszy strój karnawałowy, konkurs na najlepiej tańczącą parę, wybór króla i królowej balu. Uczniowie wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem w zorganizowanie zabaw dla dzieci i młodzieży. Poświęcili na to sporo swojego wolnego czasu. Najlepszym podziękowaniem były radosne twarze niepełnosprawnych dzieci.

W październiku w Wodzisławiu, w związku z obchodami Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 Propagującego Aktywność Obywatelską, nasi wolontariusze otrzymali od Starosty Powiatu Wodzisławskiego, pana Tadeusza Skatuły, oraz od Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego, pana Eugeniusza Wala, dyplomy i medale w dowód uznania dla ich działalności. Wyróżniono także nauczycieli: panią Elżbietę Tomas, panią Annę Polnik i panią Martę Hawel.

 > > > wróć


Facebook

Facebook

Plan lekcji

Podręczniki


 

BIP

 

Deklaracja dostępności

 

© 1998-2022 ZSP w Pszowie
licznik