MATEMATYCZNE FERIE

30 stycznia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie odbył się Maraton maturalny.

7 maja 2018 r. o godzinie 9 w całej Polsce uczniowie rozpoczną egzamin na poziomie podstawowym z matematyki. Aby zdać maturę z matematyki należy uzyskać 30 procent punktów. Choć wydaje się to niewiele, każdego roku część maturzystów "oblewa"... właśnie matematykę. Matematyka jest dla większości uczniów egzaminem najtrudniejszym, a na poziomie podstawowym jest obowiązkowa.

Współpracujący ze sobą w ramach sieci nauczyciele ze szkół powiatowych: Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów w Rydułtowach i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach połączyli siły i zaprosili w czasie ferii swoich uczniów do wspólnych zmagań z zadaniami maturalnymi.

POWIĘKSZ

Maraton maturalny miał na celu: sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie zagadnień maturalnych oraz stopnia przygotowania do matury podstawowej z matematyki. Oczywiście rozwiązując zadania maturalne nie sposób pominąć wpływu na: rozwój twórczego podejścia do zagadnień matematycznych, pogłębienie rozumienia zagadnień matematycznych dotyczących trygonometrii, planimetrii i stereometrii, wzrost kompetencji w zakresie analizowania problemu matematycznego, projektowania drogi jego rozwiązania oraz samego rozwiązywania problemu matematycznego, pokazanie praktycznych zastosowań matematyki, zaangażowanie młodzieży w aktywny proces wykorzystywania wiedzy matematycznej, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych nietypowych rozwiązań problemów matematycznych, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i prawidłowego wnioskowania, kształtowanie zasad dobrej organizacji pracy, dyscypliny, staranności, krytycyzmu, korygowania błędów, uznawania racji popartych poprawnym rozumowaniem, tolerancji wobec innych, umiejętności współdziałania w grupie.

Atmosfera twórczego zaangażowania i pracy pochłonęła uczniów i nauczycieli.
- Mamy nadzieję, ze zachęcimy młodzież do walki o lepsze wyniki matury, bo sami własną pracą mogą osiągać szczyty - mówi organizatorka imprezy Małgorzata Chodura.

 

> > > Zobacz więcej zdjęć...

 

 > > > wróć


Facebook

Facebook

Plan lekcji

Podręczniki


 

BIP

 

Deklaracja dostępności

 

© 1998-2022 ZSP w Pszowie
licznik