KONKURS ARTYSTYCZNY

Celem konkursu jest zachęcenie i zainspirowanie uczniów do przedstawienia w dowolnej formie plastycznej, graficznej lub fotograficznej własnych przemyśleń na temat Święta Odzyskania Niepodległości. Zachęcamy do prezentowania własnych wizji i inspiracji dotyczących 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Chcemy budować wspólną płaszczyznę pomiędzy historią a sztuką, popularyzować wiedzę i kulturę. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o niej. Nadanie nazwy (tytułu) zmienia kategorię pracy z fotografii, grafiki czy pracy plastycznej, która przemawia wyłącznie obrazem na parę (zdjęcie, tekst), która nadaje pracy sens poznawczy.

Zachęcamy do wypowiedzenia się w formie plastycznej na ww. temat.

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie.
2. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów ZSP w Pszowie.
3. Każdy autor może oddać trzy prace plastyczne.
4. Technika wykonania prac jest dowolna.
5. Prace należy oddać w formacie nie mniejszym niż 20cmx30cm.
6. Do prac należy dołączyć informacje na osobnym zgłoszeniu: tytuł pracy, imię i nazwisko autora.
7. Prace i zdjęcia przekazane na konkurs nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie oraz prace przechodzą na własność organizatorów.
8. Prace należy oddać do 30.10.2018 r. do sekretariatu ZSP w Pszowie, ul. Traugutta 32
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 5.11.2018 r.
10. Oceny prac oraz zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
11. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronach internetowych organizatora.
12. Nagrodzone prace będą zaprezentowane na pokonkursowej wystawie na terenie szkoły oraz MOK-u w Pszowie oraz na stronach internetowych organizatora konkursu.
13. Organizatorzy przewidują nagrody oraz dyplomy.
14. Oddanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr133 poz.833 z póz.zm.).
16. Oddanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca pracę i zarejestrowana w formularzu zgłoszeniowym posiada prawa do tego zdjęcia lub pracy.
18. Organizator ma prawo nie dopuścić do konkursu pracy, która narusza prawo obowiązujące w Polsce lub narusza prawo i uczucia osób trzecich.

 

 > > > wróć


Facebook

Facebook

Plan lekcji

Podręczniki


 

BIP

 

Deklaracja dostępności

 

© 1998-2022 ZSP w Pszowie
licznik