NABÓR DO PROJEKTU "INNOWACYJNE NAUCZANIE POTRZEBĄ PRZYSZŁOŚCI"

banner

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie ogłasza nabór do projektu "Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości" realizowanego przez Powiat Wodzisławski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2 - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2 - Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT Subregionu Zachodniego). Szczegóły zawarte są w regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami. Będzie to możliwe poprzez skorzystanie z oferty dodatkowych szkoleń i kursów nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, a także płatnych staży i praktyk zawodowych u lokalnych pracodawców.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie szkoły w terminie od 8 do 19 października 2018 r. w godzinach 8.00-15.00. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej bądź odebrać w sekretariacie szkoły.

W ramach projektu każdy uczeń uczestniczył będzie w doradztwie zawodowym oraz w dwóch formach wsparcia kurs/kurs lub kurs/staż. Proponowane formy wsparcia w ramach projektu:
- Praktyki/staże uczniów
- Kurs stylizacji paznokci
- Kurs wizażysta-stylista
- Kurs makijażu
- Szkolenie z zakresu DTP
- Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z wymianą butli
- Szkolenie z zakresu obsługi i naprawy układów klimatyzacji
- Kurs spawania stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG
- Szkolenie z zakresu zaawansowanej animacji komputerowej.

Zobacz również Informacje o projekcie...

Zobacz również Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załączniki:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Deklaracja uczestnictwa
 • Oświadczenie uczestnika 1
 • Oświadczenie uczestnika 2
 • Ankieta rekrutacyjna

   

   > > > wróć


 • Facebook

  Facebook

  Plan lekcji

  Podręczniki


   

  BIP

   

  Deklaracja dostępności

   

  © 1998-2022 ZSP w Pszowie
  licznik