KLUB EUROPEJSKI

Cele i zadania klubu:

 • Kreowanie świadomości europejskiej
 • Kształtowanie świadomości rynkowej
 • Poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej
 • Popularyzacja idei integracji europejskiej
 • Poszerzenie wiedzy o Śląsku i regionie
 • Gromadzenie materiałów informacyjnych
 • Nawiązywanie współpracy z Instytucjami Europejskimi
 • Organizowanie konkursów, imprez, wystaw itp. związanych z Europą
 • Prowadzenie informacyjnej gazetki ściennej w szkole
 • Wymiana doświadczeń z innymi szkolnymi klubami europejskimi

  Członkiem Klubu Europejskiego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalych w Pszowie może być każdy uczeń szkoły, któremu bliskie są cele i zadania klubu, lub chciałby je poznać.

  Opiekunowie
  Beata Kałuża
  Tomasz Kurant

   

  Adopcja na odległość - Dać im nadzieję

  W 2010 roku przystąpiliśmy do misyjnego programu edukacyjnego "Adopcja na odległość". Program ten zakłada przyjęcie do swojego życia biednego dziecka z kraju misyjnego i zapewnienie mu możliwości edukacji. Poprzez misjonarza mieszkające daleko od siebie osoby, różniące się kulturą i zwyczajami, stają się sobie bliskie emocjonalnie i duchowo. Kto pragnie wziąć udział w programie, zobowiązuje się do opłacenia kosztów jego kształcenia przez okres przynajmniej jednego roku. Po upływie tego czasu, można przedłużyć swoje zobowiązanie wobec tego samego dziecka na kolejny rok lub aż do ukończenia jego edukacji.

  Nasza szkoła "adoptowała" 13 letniego wówczas Yacoube z prowincji Korsimoro w Burkina Faso. Już od sześciu lat organizujemy akcję "Yacouby muffinka" podczas której zbierane są fundusze na edukację naszego podopiecznego. Z listów, które od niego otrzymujemy możemy się dowiedzieć jakie robi postępy w nauce oraz jakie ma plany na przyszłość. Cieszymy się bardzo, że nasz kolega ma ambicje kształcić się dalej w kierunku zawodu prawnika.

  Co roku we wrześniu nasz Szkolny Klub Europejski uczestniczy w spotkaniu w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Podczas tych konferencji Ojciec Rafał Segieth koordynujący projekt w Burkina Faso wyjaśnia w jaki sposób zarządza się pieniędzmi, które wpłacane są na finansowanie projektu. Opowiada o ciężkim codziennym życiu dzieci i młodzieży w Afryce.

  W tym roku specjalnym gościem była Siostra Maria, misjonarka pracująca w Korsimoro. S. Maria opowiadała między innymi o pracy sióstr w prowincji i o skutkach braku edukacji zwłaszcza w przypadku kobiet. Swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami z wyjazdu do Burkina Faso podzielili się także uczestnicy programu, którzy ocenili projekt jako bardzo potrzebny.

  Ojciec Krystian podsumował 10 lat działalności programu edukacyjnego, a z racji tego, że został delegowany do innych zadań i w związku z tym opuszcza Górę Św. Anny podsumował również 25 lat pracy w Referacie Misyjnym.

   > > > wróć


 • Facebook

  Facebook

  Plan lekcji

  Podręczniki


   

  BIP

   

  Deklaracja dostępności

   

  © 1998-2022 ZSP w Pszowie
  licznik