NABÓR DO PROJEKTU

banner

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie ogłasza nabór uzupełniający do projektu "Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości" realizowanego przez Powiat Wodzisławski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2 - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2 - Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT Subregionu Zachodniego). Szczegóły zawarte są w regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami. Będzie to możliwe poprzez skorzystanie z oferty dodatkowych szkoleń i kursów nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, a także płatnych staży i praktyk zawodowych u lokalnych pracodawców.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie szkoły w terminie od 28 września do 9 października 2020 r. w godzinach 8.00-15.00. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej bądź odebrać w sekretariacie szkoły.

 

 > > > wróć


Facebook

Facebook

Zasady rekrutacji

Podręczniki

Erasmus+

Plan lekcji

Zanieczyszczenie powietrza

Arkusze.pl

Współpraca z Cechem

Współpraca z Izbą Gospodarczą

YOUTUBE

KONKURS

KONKURS

Erasmus +

Leonardo da Vinci

TCPG online

Moje Stypendium

Lipdub

Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

Losy absolwentów

50-lecie

Wirtualny spacer

Zdjęcie panoramiczne

Przytulisko

Wolne zasoby

Pierwsza pomoc


 

BIP

 

Deklaracja dostępności

 

© 1998-2020 ZSP w Pszowie
licznik