INNOWACYJNE NAUCZANIE POTRZEBĄ PRZYSZŁOŚCI

banner

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie realizowany jest projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej - "Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości", którego celem jest wpieranie szkolnictwa zawodowego. W ramach już rozpoczętych działań uczniowie ZSP w Pszowie wzięli udział w szkoleniach i kursach. Uczennice szkoły branżowej uczące się w zawodzie fryzjer poznały sposoby stylizacji paznokci oraz ukończyły kurs wizażu. Kursy te odbyły się od stycznia do czerwca 2020r. Zaświadczenia o ukończeniu kursów otrzymało 12 osób. Mechanicy oraz uczniowie klas wielozawodowych mieli możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji na kursach :
- obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z wymianą butli gazowych (24.02.2020r.- 11.08.2020r., udział wzięło 29 osób),
- spawania stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych: (10.01.2020r. - 18.08.2020r., udział wzięło 29 osób).
- z zakresu obsługi i naprawy układów klimatyzacji (07.01.2021r. - 13.02.2021r., udział wzięło 12 osób).

Także uczniowie klasy II technikum kształcący się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej rozwijali swoje umiejętności podczas szkolenia z zakresu DTP w dniach od 17.10.2020r. do 5.01.2021r. Brało w nim udział 13 grafików.
Organizowane były także staże zawodowe dla uczniów szkoły branżowej i technikum.
Planowana jest jeszcze realizacja kursów z zakresu makijażu oraz animacji komputerowej.

Realizowane w ramach projektu działania z zakresu rozszerzenia wiedzy na temat specyfiki wykonywanych zawodów technicznych oraz kursy nadające uczniom uprawnienia do wykonywania zawodu były działaniami, które przyczyniły się do dostosowania uczniów do wejścia na rynek pracy.

Foto

Foto

Foto

Foto

 

 > > > wróć


Facebook

Facebook

Plan lekcji

Podręczniki


 

BIP

 

Deklaracja dostępności

 

© 1998-2022 ZSP w Pszowie
licznik