OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

Rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej do udziału w projekcie Erasmus+ "Paszport do europejskiego sukcesu zawodowego".

W związku z zakwalifikowaniem do realizacji projektu mobilności realizowanego w ramach programu Erasmus+ o numerze 2019-1-PL01-KA102-062473 zatytułowanym "Paszport do europejskiego sukcesu zawodowego" koordynator projektu ze strony Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej do udziału w w/w. projekcie.

W procesie rekrutacji obejmującym odbycie stażu zawodowego w Hiszpanii mogą wziąć udział uczniowie, którzy w momencie jej ogłoszenia:

 • znajdują się na etapie kształcenia klasy szkoły branżowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, blacharz, lakiernik oraz spełniają wymóg ukończenia 15 lat przed datą mobilności;

 • znajdują się na etapie kształcenia klasy technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz spełniają wymóg ukończenia 15 lat przed datą mobilności.

  Dokumenty:

 • Zasady rekrutacji do projektu...

 • Regulamin rekrutacji...

 • Formularz zgłoszeniowy...

 • Oświadczenie o braku przeciwskazań lekarskich...

 • Zgoda rodziców...

   

   > > > wróć


 • Facebook

  Facebook

  Zasady rekrutacji

  Podręczniki

  Erasmus+

  Plan lekcji

  Zanieczyszczenie powietrza

  Arkusze.pl

  Współpraca z Cechem

  Współpraca z Izbą Gospodarczą

  YOUTUBE

  KONKURS

  KONKURS

  Erasmus +

  Leonardo da Vinci

  TCPG online

  Moje Stypendium

  Lipdub

  Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

  Losy absolwentów

  50-lecie

  Wirtualny spacer

  Zdjęcie panoramiczne

  Przytulisko

  Wolne zasoby

  Pierwsza pomoc


   

  BIP

   

  Deklaracja dostępności

   

  © 1998-2020 ZSP w Pszowie
  licznik