AKTYWNA TABLICA

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica".

Głównym celem programu jest zapewnienie szkole niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Cel główny Programu jest realizowany przez cele szczegółowe:
1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
2. wspieranie innowacyjnych metod pracy;
3. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

W ramach świadczonego wsparcia finansowego nasza szkoła wzbogaciła się o 6 monitorów interaktywnych. Nauczyciele zostali również przeszkoleni jak samodzielnie korzystać z możliwości sprzętu, a przede wszystkim jak przeprowadzić lekcję z zastosowaniem nowych rozwiązań.

Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:
men.gov.pl/finansowanie-edukacji/aktywna-tablica/...

oraz na stronie powiatu wodzisławskiego:
powiatwodzislawski.pl/oswiata/projekty-edukacyjne/projekty/aktywna-tablica

POWIĘKSZ

POWIĘKSZ

 

 > > > wróć


Facebook

Facebook

Plan lekcji

Podręczniki


 

BIP

 

Deklaracja dostępności

 

© 1998-2022 ZSP w Pszowie
licznik