REKRUTACJA ERASMUS+ STAŻ ZAWODOWY W HISZPANII

W związku z zakwalifikowaniem do realizacji projektu mobilności realizowanego w ramach programu Erasmus+ o numerze 2019-1-PL01-KA102-062473 zatytułowanym "Paszport do europejskiego sukcesu zawodowego" koordynator projektu ze strony Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej do udziału w w/w. projekcie (Nabór dotyczy czwartej mobilności).
W procesie rekrutacji obejmującym odbycie stażu zawodowego w Hiszpanii mogą wziąć udział uczniowie, którzy w momencie jej ogłoszenia znajdują się na etapie kształcenia klasy szkoły branżowej w zawodzie fryzjer i uczniowie klas wielozawodowych oraz spełniają wymóg ukończenia 15 lat przed datą mobilności.

(...)

Dokumenty:

> > > Ogłoszenie rekrutacyjne (pełna treść)

> > > Regulamin rekrutacji

> > > Formularz zgloszeniowy

 

 > > > wróć


Facebook

Facebook

Plan lekcji

Podręczniki


 

BIP

 

Deklaracja dostępności

 

© 1998-2022 ZSP w Pszowie
licznik