SZKOLNE KOŁO SZACHOWE

Organizacja zajęć

Zajęcia koła szachowego odbywają się raz w miesiącu w sali numer 27 lub bibliotece szkolnej. Podczas zajęć młodzież poznaje podstawy i taktykę gry w szachy, a także ukierunkowana jest na własny sposób myślenia. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Biorą w nich udział uczniowie klas technikum, ZSZ oraz szkoły branżowej I stopnia w Pszowie. Opiekunem szkolnego koła szachowego jest pan Tomasz Kurant.

Nauka gry w szachy

Nauka gry w szachy stwarza uczniom nieograniczone możliwości wykazania inicjatyw, ćwiczy pamięć, koncentruje uwagę, a ponad to inicjuje sytuacje wymagające abstrakcyjnego myślenia. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, uczą wytrwałości, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje, odwagę. Uczą myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Nauka gry w szachy wpłynie na lepszy rozwój logicznego myślenia uczniów, a przez to ułatwi rozumienie treści matematycznych.

Szachy

1. Doskonalą logiczne myślenie: każdy ruch powoduje określone konsekwencje na szachownicy dla grającego.

2. Wyrabiają umiejętność spójnego działania: ruchy grającego obejmują całą szachownicę, a między figurami zachodzą określone relacje - pojawiają się szanse, które można wykorzystać dzięki silnym stronom ustawienia własnych bierek oraz zagrożenia, wynikające ze słabości tego ustawienia.

3. Uczą racjonalnego planowania i kreatywnego rozwiązywania problemów: każdy zamiar musi być poparty chłodną kalkulacją, ale niekiedy to właśnie nieszablonowe zagrania prowadzą do końcowego sukcesu.

Cele kola szachowego

1.Głównym celem zajęć jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie: rozbudzanie zaciekawienia dzieci grą w szachy oraz poznania i wyrażania siebie podczas spotkań szachowych.

2.Do celów szczegółowych należą:
- Rozwijanie wyobraźni i inteligencji;
- Rozwijanie logicznego myślenia;
- Rozwijanie zdolności do działania w zespole i osiągania zamierzonego celu;
- Wyrabianie poczucia ładu, porządku i estetyki;
- Kształtowanie percepcji wzrokowej;
- Oddziaływanie na zmysły;
- Poczucie własnej wartości;
- Poznawanie i bogacenie słownika terminów szachowych;
- Umiejętność koordynowania ze sobą ruchów;
- Posługiwanie się symbolami szachowymi w celu pokonania bariery językowej;
- Czerpanie radości i zadowolenia grą w szachy.

Program koła szachowego

1. Historia szachów.
2. Szachownica i jej opis.
3. Bierki szachowe, nazwy, ruchy bierek.
4. Szachownica i figury - zapoznanie uczniów z grą.
5. Debiuty (otwarcie). Zasady posługiwania się zegarem.
6. Podstawy taktyki. Strategia szachowa.
7. Gra środkowa.
8. Rozgrywanie partii szachowych.
9. Analiza rozegranych partii.
10. Zapis rozgrywanych partii.
11. Rozwiązywanie zagadek szachowych.
12. Zapoznanie z regulaminem szachowym (wybrane zagadnienia).
13. Turnieje szachowe.
14. Treningowe rozgrywki.
15. Łamigłówki szachowe - mat w kilku posunięciach.
16. Zakończenia partii szachowych.

Metody i narzędzia sprawdzania umiejętności

Główną metodą będzie ukierunkowanie ucznia na samodzielne myślenie, dzięki któremu posiądzie on umiejętność szukania i zastosowania prawidłowych rozwiązań podczas rozgrywek. Podstawowym narzędziem do dokonania oceny efektów pracy ucznia będzie obserwacja przez nauczyciela podczas zajęć: umiejętności rywalizacji z graczami - postawa fair play, samodzielne eliminowanie błędnych posunięć, zaangażowanie ucznia do zdrowej rywalizacji, umiejętność zmatowania przeciwnika, umiejętność posługiwania się zegarem szachowym, umiejętność myślenia podczas rozgrywanej partii szachowej.

Przewidywane osiągnięcia i podstawy ucznia

Uczeń:
- potrafi w pełni koncentrować się podczas gry - zna zasady fair play dążąc do zdrowej rywalizacji
- dąży do osiągania sukcesu podczas zawodów międzyszkolnych.
- potrafi przeanalizować popełnione błędy i je korygować,
- zna podstawowe zasady gry w szachy oraz pomaga innym początkującym szachistom w ich opanowaniu.

Opracował opiekun Szkolnego Koła Szachowego
mgr Tomasz Kurant

 

 > > > wróć


Facebook

Facebook

Plan lekcji

Podręczniki


 

BIP

 

Deklaracja dostępności

 

© 1998-2022 ZSP w Pszowie
licznik