INFORMACJE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;

2) wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych;

3) przygotowywania publikacji i prac graficznych do drukowania;

4) obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;

5) prowadzenia procesów drukowania.

W praktyce oznacza to szerokoprofilowe przygotowanie zawodowe w zakresie użytkowej grafiki komputerowej oraz poligrafii.

Absolwent kierunku technik cyfrowych procesów graficznych może podejmować pracę w:

  • agencjach reklamowych
  • firmach graficznych
  • firmach internetowych
  • wydawnictwach
  • drukarniach.

    Kierunek realizowany jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie.