REKRUTACJA DO PROJEKTU "MŁODE KADRY"

banner

Powiat Wodzisławski w dniu 01.09.2016r. zawarł umowę o dofinansowanie Projektu "Młode kadry naszą przyszłością" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez: podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W terminie 22.09.2016r. - 07.10.2016r. odbędzie się rekrutacja uczniów szkół zawodowych (Zasadniczych Szkół Zawodowych oraz Technikum) do powyższego Projektu. Okres realizacji został określony na lata szkolne: 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.

Uczniowie w ramach projektu będą mogli m.in. wziąć udział w płatnych (1480,00 zł/os.) stażach/praktykach zawodowych u pracodawców z terenu powiatu wodzisławskiego, które mogą przyczynić się do polepszenia obecnej sytuacji na rynku pracy, spowodowanej niedostosowaniem kształcenia do potrzeb i wymagań rynku. Ponadto zostanie zrealizowanych 450 kursów zawodowych, w tym wiele kursów certyfikowanych, dzięki którym każdy z uczniów odbędzie przynajmniej jeden kurs, a wielu z nich może zdobyć dodatkowe uprawnienia potwierdzone stosownym certyfikatem, a tym samym zwiększy to ich szanse na zatrudnienie na obecnym rynku pracy. Wszyscy uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie, jest złożenie przez ucznia w sekretariacie szkoły (w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku) w terminie od 22.09.2016r. do 07.10.2016r. 5 dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne:

 • formularz zgłoszeniowy
 • deklaracja uczestnictwa
 • oświadczenie uczestnika
 • ankieta rekrutacyjna
 • oświadczenie o wyborze formy wsparcia.

  Dokumenty informacyjne:

 • regulamin projektu
 • wykaz kursów.

  Druki dokumentów rekrutacyjnych dostępne są również do odbioru w sekretariacie.

  Informacje o projekcie udziela koordynator projektu w ZSP w Pszowie pan Daniel Szuszkowski - kierownik szkolenia praktycznego (gabinet wicedyrektora).

  Wykaz kursów oraz wzory wypełnionych oświadczeń o wyborze wsparcia można znaleźć w gablocie obok sekretariatu.

   

   

   > > > wróć


 • Facebook

  Facebook

  Plan lekcji

  Podręczniki


   

  BIP

   

  Deklaracja dostępności

   

  © 1998-2022 ZSP w Pszowie
  licznik