Zarządzanie informacją


Strona główna

- - - - - - - - - - - - - -

> > > Przedmioty:

> > > Zdjęcia

 

Charakterystyka profilu: Zarządzanie informacją

Kształcenie w profilu umożliwia ukształtowanie umiejętności analizowania, segregowania, wybierania i zarządzania informacją pochodzącą z różnych źródeł medialnych.

Profil uwzględnia konieczność stosowania technologii informatycznej w zarządzaniu informacją, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania internetu i projektowania baz danych.

Absolwenci profilu będą przygotowani do osiągnięcia kwalifikacji zawodowych w różnych zawodach informatycznych i zawodach stanowiskowych wspomagających korzystanie z informacji.

 

 

 
© 2004-2008 ZSP w Pszowie