Zarządzanie informacją


Strona główna

- - - - - - - - - - - - - -

> > > Przedmioty:

> > > Zdjęcia

 

Profil: Zarządzanie informacją

Blok: Przetwarzanie informacji

Cele edukacyjne

 • Przygotowanie do posługiwania się technikami multimedialnymi.
 • Przygotowanie do przetwarzania informacji w zależności od jej celu i adresata.
 • Przygotowanie do projektowania przekazów medialnych.
 • Przygotowanie do projektowania baz danych.

Zadania szkoły

 • Zapewnienie warunków do samodzielnego przetwarzania i sporządzania różnych rodzajów dokumentów.
 • Zapewnienie wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie komputerowe niezbędne dla potrzeb przetwarzania informacji medialnych i tworzenia baz danych.

Treści nauczania

 • Międzynarodowe i polskie przepisy dotyczące mediów.
 • Kompetencje czytelnicze niezbędne do korzystania z tekstowych i pozatekstowych źródeł informacji.
 • Komputerowe zarządzanie informacją.
 • Kompetencje użytkownika mass mediów.
 • Opracowanie serwisu informacyjnego w postaci komunikatu, planu, referatu, projekcji, nagrania, ekspozycji.
 • Techniki multimedialne.
 • Komputerowe przetwarzanie informacji w postaci tekstu, grafiki, animacji i filmu.
 • Projektowanie i tworzenie baz danych.

Osiągnięcia

 • Formułowanie ocen, opinii i recenzji informacji przekazywanych przez media.
 • Odnotowywanie informacji w różnych ujęciach, w szczególności w postaci tabel, wykresów, schematów i prezentacji.
 • Przetwarzanie informacji w postaci tekstu, obrazu statycznego, dźwięku, animacji i filmu na zapis cyfrowy.
 • Stosowanie technik multimedialnych.
 • Projektowanie i tworzenie prezentacji multimedialnej wybranych informacji.
 • Projektowanie i tworzenie baz danych.

wróć

 

 
© 2004-2008 ZSP w Pszowie